facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k předkládání návrhů na Cenu ministra školství za mimořádné výsledky ve výzkumu

4. 5. 2020
Výzva k předkládání návrhů na Cenu ministra školství za mimořádné výsledky ve výzkumu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zahájilo přijímání návrhů do dalšího ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažených významnými vědkyněmi a vědci za rok 2019. Návrhy je možné předložit nejpozději do 30. září 2020.

Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo více než pět let.

Ministerstvo při rozhodování posuzuje zejména přínos výsledků dosažených v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro Českou republiku a jejich mezinárodní význam. V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více cen v souhrnné výši až 500 000 Kč.

Uzávěrka návrhů je 30. září 2020. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté MŠMT zasláním elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky MŠMT.

Více informací naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT