instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

16. 3. 2018
Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

Dne 15. 3. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MSCA-IF II) v prioritní ose 2. Žádosti je možné podávat do 31. 8. 2018.

Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v roce 2017 předloženy do výzvy v rámci programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2017) a byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se tedy na tzv. seznam "no-money" projektů.

Žádost obsahující takový projekt se nesmí obsahově lišit od žádosti schválené v Horizontu 2020 – MSCA-IF včetně zachování hostitelské organizace.

Na výzvu bylo alokováno 250 milionů korun. Minimální délka projektů je 12 měsíců, maximální délka je 51 měsíců.

Žádosti je možné podávat do 31. 8. 2018.

Text výzvy včetně příloh je k nalezení zde.

 

Zdroj: MŠMT