facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva na česko-indické projekty v programu INTER-ACTION

25. 3. 2019
Výzva na česko-indické projekty v programu INTER-ACTION

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION pro podávání návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci.

Podprogram INTER-ACTION je určen na podporu mezinárodní spolupráce, konkrétně na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, ke kterým se váže platná dohoda/prováděcí dokument charakteru bilaterální mezivládní nebo mezirezortní dohody pro aktivity VaVaI.

Výzva INTER-ACTION (2019LTAIN) na spolupráci českých a indických partnerů byla vyhlášena ke dni 22. března 2019 a její celková alokace je 84 milinů korun. Soutěžní lhůta, ve které je možné podat návrhy projektů, je stanovena od 23. března 2019 do 31. července 2019. 

Podrobnosti o výzvě a veškeré dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na webových stránkách ministerstva školství zde.

 

Zdroj: MŠMT