instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Výzva na česko-německé projekty mobilit v období 2020-2021

6. 4. 2019
Výzva na česko-německé projekty mobilit v období 2020-2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů v rámci aktivity Mobility s dobou řešení 2020 - 2021. Společné návrhy projektů lze předkládat do 31. 5. 2019.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podporované společné výzkumné projekty jsou dvouleté Podpora společných výzkumných projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele společného výzkumného projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních, konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. Na výzvu jsou alokovány celkem 3 000 000 Kč.

V rámci výzvy budou podporovány:

  • krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní;
  • dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

Termín pro předkládání návrhů společných výzkumných projektů: 1. 4. - 31. 5. 2019. Více informací a text výzvy naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT