facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva na česko-německé projekty mobilit v období 2021-2022

5. 4. 2020
Výzva na česko-německé projekty mobilit v období 2021-2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů v rámci aktivity Mobility s dobou řešení 2021 - 2022. Společné návrhy projektů lze předkládat do 1. 6. 2020.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podporované společné výzkumné projekty jsou dvouleté Podpora společných výzkumných projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 200 000 Kč/rok, tj. 400 000 Kč na celou dobu řešení. Na výzvu jsou alokovány celkem 3 000 000 Kč.

Termín pro předkládání návrhů společných výzkumných projektů: 2. 4. - 1. 6 2020. Více informací a text výzvy naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT