facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva pro podávání návrhů bilaterální spolupráce Česko-norského výzkumného programu

18. 7. 2016
Výzva pro podávání návrhů bilaterální spolupráce Česko-norského výzkumného programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu pro podávání návrhů do Fondu bilaterální spolupráce v Česko-norském výzkumném programu.

Ministerstvo školství jakožto zprostředkovatel Česko-norského výzkumného programu 18. července vyhlásilo výzvu pro podávání návrhů do Fondu bilaterální spolupráce ve výzkumu v Česko-norském výzkumném programu CZ09. Ten podporuje nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci mezi Českou republikou a Norskem.

Výzva je otevřena od 18. 7. 2016 do 20. 1. 2017. Způsobilými uchazeči jsou výzkumné organizace a malé a střední podniky, v jejichž předmětu podnikání figuruje výzkum a vývoj, se sídlem v jedné ze zemí. Iniciativy se musí účastnit alespoň jeden subjekt z každé země, přičemž český subjekt je příjemcem, který iniciativu vede. Výše dotace se pohybuje od 200.000 do 800.000 Kč, výzkumné organizace mohou obdržet až 100 % způsobilých výdajů, podniky pak maximálně 50 %.

Další informace a celé znění textu výzvy naleznete na webových stránkách MŠMT.