facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva pro podávání návrhů projektů do programu AKTION

2. 11. 2017
Výzva pro podávání návrhů projektů do programu AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Nejbližší termín pro odevzdání návrhu projektu je do 30. 11. 2017.

Hlavním cílem podpory jsou témata, která se týkají bilaterálního nebo regionálního rozvoje nebo jeho historických kořenů. Podporovány jsou zejména projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci, společné vědecké akce pro studenty, společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy, přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika – Rakousko, letní jazykové kurzy německého a českého jazyka, letní odborné školy z různých vědeckých disciplín, akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních. U všech aktivit je přednostně podporován vědecký dorost.

Oprávněné instituce pro podávání společných návrhů projektů jsou v Rakousku veřejné univerzity, odborné vysoké školy, pedagogické vysoké školy. V České republice jde o veřejné vysoké školy. Návrhy projektů mohou předkládat pouze zaměstnanci těchto vzdělávacích institucí.

Návrhy projektů je třeba odevzdat do 30. listopadu 2017 a to elektronicky i poštou na příslušnou adresu.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce