facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výzva v programu OP PIK: Aplikace

7. 10. 2019
Výzva v programu OP PIK: Aplikace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo Výzvu programu Aplikace v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). MPO v nové výzvě podpoří projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Alokace je stanovena ve výši 3 miliardy korun.

Výzva je určena malým a středním podnikům a také velkým podnikům v rámci kódu intervence 063 a 065. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. října 2019 do 15. ledna 2020.

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Výzva VII se oproti předchozí Výzvě liší například v tom, že byla navýšena míra podpory pro výzkumné organizace na 85 %. Další novinkou je podpora velkých podniků bez omezení s alokací 500 mil. Kč a snížení doby udržitelnosti pro všechny projekty na 3 roky. Pro projekty realizované v rámci konsorcia je celkový počet členů omezen na 5 a minimální délka etapy je stanovena na 8 měsíců, přičemž je omezen i jejich maximální počet na 5. Dále jsou žadatele upozorněni na zavedení nových limitů u mzdových výdajů a na nový závazný vzor podnikatelského záměru a rozpočtu.

Těmito změnami, stejně jako celým podáním Žádosti o podporu, vás provedou přílohy Výzvy a Příručka pro podání Žádosti o podporu v programu APLIKACE pro Výzvu VII (příručka bude k dispozici před otevřením systému pro podání žádosti o podporu).

Zájemci o dotaci z této Výzvy se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP PIK a je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agentura pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. API má regionální kanceláře ve všech krajích republiky, kde poskytuje individuální konzultace ke konkrétním projektům a pořádá odborné tematické semináře.

Výzva je uveřejněna zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz(SA)

Zdroj: MPO a API