facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva: program EUROSTARS-3 (6. výzva) s dobou řešení 2024–2027

21. 6. 2024
Výzva: program EUROSTARS-3 (6. výzva) s dobou řešení 2024–2027

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu EUROSTARS-3 na realizaci projektů v programu Eurostars-3 (kód IS VaVaI: 7D; dále jen „program Eurostars-3“), a to s dobou řešení 2024–2027. Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 20. července 2024.

Výzva 7D241 je určena výhradně k poskytnutí dotace projektům, které uspěly v mezinárodním hodnocení programu Eurostars-3 (6. výzva) a byly ze strany programu navrženy k financování.

Oprávněným žadatelem ve Výzvě 7D241 tedy mohou být malé a střední podniky (výzkumné organizace jen v roli dalšího projektového partnera), které podaly projekt do 6. výzvy programu Eurostars-3 a uspěly v mezinárodním hodnocení.

Žádosti o poskytnutí dotace budou podávány v českém jazyce (není-li uvedeno jinak).

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 20. července 2024.

Úplný text Výzvy 7D412 a potřebné kontakty najdete zde.

Pozn. Pro subjekty, které se nezúčastnily 6. výzvy Eurostars-3, v mezinárodním hodnocení neuspěly nebo projekty nebyly navrženy k financování je Výzva 7D241 bezpředmětná. Dovolujeme si v takovém případě upozornit na 7. výzvu Eurostars-3.

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR