facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výzva Smart Akcelerátor již reálně pomáhá v krajích

13. 2. 2018
Výzva Smart Akcelerátor již reálně pomáhá v krajích

Vznik nových firem či „chytrý region“ po vzoru Tel Avivu. Výzva v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podporující regionální inovační systémy – Smart Akcelerátor – má zajímavé výsledky ve všech krajích České republiky. Na navazující Smart Akcelerátor II se plánuje 550 milionů Kč.

Výzva Smart Akcelerátor, která si kladla za cíl podpořit rozvoj inovačního prostředí s využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3) a umožnit kvalitní řízení procesu entrepreneurial discovery (proces identifikace strategických priorit prostřednictvím podnikatelského objevování příležitostí), zatím podpořila projekty celkovou částkou 355 mil. Kč. Prostřednictvím této výzvy mohly kraje žádat o podporu individuálních projektů od srpna 2015 do listopadu 2016, fyzická realizace projektů má být ukončena do 31. 12. 2019.

Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se 1. února 2018 konal kulatý stůl, kde zástupci řídicího orgánu OP VVV prezentovali evaluační šetření, které zjišťovalo zpětnou vazbu z politické úrovně řízení i od faktických realizátorů Smart Akcelerátoru. Dle tohoto šetření se pomoc v konkrétních krajích lišila v návaznosti na jejich výchozí situaci v oblasti inovační politiky. Ve vyspělejších fungoval jako další podpora vývoje, kdežto v jiných podpořil debatu na téma a pomohl rozjet první aktivity.

Mezi nejvýznamnější úspěchy Smart Akcelerátoru patří nárůst prostředků na podporu inovací, koncentrace know-how v jednotlivých oblastech, ukotvení organizačních struktur (např. Krajská rada pro inovace), identifikace krajských inovačních aktérů a jejich potřeb a nárůst zájmu politické reprezentace. Konkrétních případů dobré praxe je mnoho. Například v Ústeckém kraji Smart Akcelerátor pomohl k vytvoření inkubátoru StartUp GO, díky kterému vzniklo již 12 nových firem. Ve Středočeském kraji se v rámci výzvy tvoří koncept „chytrého regionu“ po vzoru aktivit v izraelském městě Tel Aviv. V Olomouckém kraji se zase podpora zaměřila na oblasti optiky a jemné mechaniky, ve které chce co nejvíce propojit Univerzitu Palackého v Olomouci s místními firmami. Součástí snah by se postupem času měl stát i ambiciózní projekt vytvoření Středoevropského centra optiky.

Na navazující program Smart Akcelerátor II, jehož vyhlášení je plánováno na přelom června a července 2018, by mělo být k dispozici 550 mil. Kč. Žádosti o podporu by potom kraje měly mít možnost podávat až do srpna 2019.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: MŠMT