Vytisknout tuto stránku

Výzva v programu spolupráce v Podunajském regionu

19. 7. 2019
Výzva v programu spolupráce v Podunajském regionu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo v rámci Programu pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu výzvu k podávání společných výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Termín pro podávání návrhů je stanoven na 20. září 2019.

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů na multilaterálním půdorysu. Spolu s Českou republikou se Výzvy účastní Slovensko, Rakousko, Srbsko a Francie.

Návrhy budou podávány v anglickém jazyce. Termín pro podávání návrhů v rámci Výzvy je stanoven na 20. září 2019.

Pravidla, finanční limity, způsob podávání návrhů na české straně a všechny další informace jsou k dispozici v textu Výzvy, který je společně s dalšími dokumenty ke stažení zde.

 

Zdroj: MŠMT