facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva v programu Umělá inteligence pro bezpečnější společnost

10. 3. 2020
Výzva v programu Umělá inteligence pro bezpečnější společnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výzvu Evropské centrum excelence v umělé inteligenci pro bezpečnější společnost v rámci programu Umělá inteligence pro bezpečnější společnost. Uzávěrka žádostí je 15. 4. 2020.

Cílem programu a na něj navazující výzvy je v souladu s cíli Národní strategie umělé inteligence v České republice podpořit:

  • Přípravu a vybudování institucionálních struktur Evropského centra excelence v AI pro bezpečnější společnost
  • Mezinárodní vědecko-výzkumnou spolupráci v oblasti AI pro bezpečnější společnost
  • Zajištění vhodných forem tuzemské i zahraniční komunikace tématu AI pro bezpečnější společnost, přenosu informací a informační podpory
  • Nespecifickou podporu výzkumu a vývoje, lákání vědeckých, výzkumných a inovačních talentů a odborníků s globálním přesahem
  • Analýzu a přípravu na podporu nástrojů financování transferu znalostí a technologií pro oblast AI
  • Analýzu, vznik a podporu vhodných postupů k hodnocení socio-ekonomických a právních dopadů rozvoje AI

O podporu může žádat organizace pro výzkum a šíření znalostí, splňující definici dle Sdělení komise (EU) rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), v partnerství / konsorciu s minimálně jednou další organizací pro výzkum a šíření znalostí, splňující definici dle Sdělení komise (EU) rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), které působí v oblasti oboru umělé inteligence pro bezpečnější společnost.

Alokace výzvy je 15 mil. Kč. Žádosti jsou přijímány od 3. března 2020 do 15. dubna 2020.

Podrobné informace naleznete v příloze.

 

Autor: Vědavýzku.cz (SA)

Zdroj: MPO

Stáhnout přílohy: