facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva – zařazení do seznamu expertů pro odborné hodnocení v programu INTER-EXCELLENCE II

3. 5. 2024
Výzva – zařazení do seznamu expertů pro odborné hodnocení v programu INTER-EXCELLENCE II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledá odborné hodnotitele k zařazení do Seznamu expertů pro odborné hodnocení návrhů projektů výzkumu, vývoje a inovací, přijatých v programu INTER-EXCELLENCE II (2021–2029).

Tato výzva je určena jak organizacím, které mohou nominovat své experty, tak jednotlivcům. Ze seznamu budou vybíráni oponenti pro hodnocení konkrétních projektů výzkumu, vývoje a inovací, a to jako podkladu pro hodnocení odborného poradního orgánu ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích (podle § 21 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb.), popř. pro analogické hodnocení v jiných typech výběru. K účasti na konkrétním hodnocení budou experti zařazení do seznamu vždy znovu ze strany MŠMT individuálně osloveni a po úvaze vyjádří s každým hodnocením souhlas či nesouhlas (např. pro nesoulad s kritérii podjatosti či nesoulad projektu s vlastním odborným zaměřením).

Do seznamu expertů se hledají odborníci ze všech vědních oblastí. Hodnocení projektů je honorováno. Bližší informace k průběhu hodnocení jsou k dispozici v návodu k formuláři Dotazník oponenta.

Potenciální hodnotitelé pro hodnocení návrhů projektů musí splňovat alespoň tyto požadavky:

  • minimálně titul Ing. nebo Mgr.,
  • odborné zkušenosti z vědní oblasti, k níž chtějí být v seznamu expertů uvedeni.

O zařazení do seznamu expertů lze jednoduše požádat zasláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do předmětu e-mailu uveďte: „Registrace oponenta pro I-E II“. Do přílohy e-mailu vložte následující tři dokumenty: 

1. Žádost o zařazení do seznamu expertů a souhlas se zpracováním osobních údajů – PDF, podepsané (v případě ručního podpisu sken dokumentu; lze podepsat i elektronicky)

2. Dotazník oponenta – tabulka Excel, nepodepsaná

3. Životopis – stručný odborný životopis k doložení kvalifikace (na vlastním formuláři)

Program INTER-EXCELLENCE II naleznete na tomto odkaze: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-podpory-mezinarodni-spoluprace-ve-vyzkumu-vyvoji-a.

Kontakt: Mgr. Terezie ValováTerezie. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 234 812 295

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI

Karmelitská 529/5, 118 12 PRAHA 1

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy