facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzvy v Česko-německém fondu budoucnosti

31. 3. 2018
Výzvy v Česko-německém fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti je organizace, která podporuje projekty, jež prohlubují vztah mezi Českem a Německem, zejména v oblasti kultury a historie. Fond kromě jiného nabízí možnosti žádat o studijní stipendia, či o prostředky na pořádání odborných konferencí a vydávání odborných publikací.

Česko-německý fond budoucnosti vznikl jako výsledek Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Fond začal fungovat s nadačním jměním ve výši takřka 85 milionů eur. Správní rada stanovila pro fond dobu činnosti nejprve na deset let. V roce 2007 však vlády obou zemí rozhodly, že do něj budou i nadále investovat. Od roku 1998 tak poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 57 milionů eur na více než 10 300 projektů.

Z projektů z oblasti vědy, výzkumu a vyššího vzdělávání Fond budoucnosti podporuje například odborné konference a workshopy, spolupráci univerzit a různé druhy vzdělávání dospělých. Cílem projektů by měla být výměna zkušeností a vědeckých poznatků mezi vědci a odborníky.

Fond dále podporuje i mobilitu vysokoškolských studentů. Každoročně podpoří až osm jedno- a dvousemestrálních studijních pobytů českých a německých studentů na univerzitách a vysokých školách v sousední zemi. Žádost o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti mohou podat nejenom studenti bakalářských a magisterských oborů, ale také doktorandi. Cílovou skupinou jsou uchazeči z humanitních a společenskovědních oborů – od historie přes literaturu až po práva a ekonomii.

K dalším podporovaným projektům patří také vydávání vědeckých prácí s česko-německým zaměřením či překlady odborných knih a beletrie. Fond budoucnosti částečně financuje výdaje na samotné překlady a tiskové náklady.

Uzávěrky žádostí o podporu probíhají čtyřikrát ročně:

  • do 30. září
  • do 31. prosince
  • do 31. března
  • do 30. června

Více informací naleznete zde.

Zdroj: Česko-německý fond budoucnosti