facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzvy v oblasti bezpečnostního výzkumu

22. 3. 2021
Výzvy v oblasti bezpečnostního výzkumu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje dvě veřejně soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. První z nich se zaměří na vývoj, testování a evaluaci nových bezpečnostních technologií a má uzávěrku 6. května 2021. Druhá výzva podpoří společné výzkumné projekty bezpečnostního výzkumu a má uzávěrku pro podávání přihlášek stanovenou na 3. května 2021.

Vývoj testování a evaluace nových bezpečnostních technologií 

Dne 17. března 2021 vyhlásilo MV ČR veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat zde.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz) a „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ zasláno do datové schránky poskytovatele s označením „BV SECHTECH/1VS – návrh projektu“ v době soutěžní lhůty, tj. od 18. března 2021 do 6. května 2021. Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Společné výzkumné projekty

Dne 17. března 2021 vyhlásilo MV ČR veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) podprogramu 1 Společné výzkumné projekty. Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat zde.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz) a „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ zasláno do datové schránky poskytovatele s označením „BV IMP1/2VS – návrh projektu“ v době soutěžní lhůty, tj. od 18. března 2021 do 3. května 2021. Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MV ČR