facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnil dne 10. února 2017 výzvu č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1.

13. 2. 2017

MŠMT

Dne 8. 2. 2017 byla vyhlášena druhá výzva programu Spolupráce - Technologické platformy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Jejím cílem je podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

10. 2. 2017

API

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako ŘO OP VVV zveřejnilo výsledky hodnocení prvního kola výzvy č. 02_16_019. Dále informuje, že u výzvy Excelentní výzkum dochází v souvislosti s opětovným prodloužením prvního kola hodnocení projektů k posunu ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo z aktuálního data 30.4.2017 na 15.5.2017.

8. 2. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předběžně informuje, že ke dni 15. února 2017 vyhlásí podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

8. 2. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo aktualizovanou verzi výzvy č. 28 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj a prodlužuje příjem žádostí o podporu z 28. 2. 2017 na 20. 4. 2017. Současně dochází ke změně délky udržitelnosti projektu.

7. 2. 2017

MŠMT

Dne 21. 2. 2017 se v Českých Budějovicích uskuteční Veletrh dotačních příležitostí. V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice

4. 2. 2017

Agentura CzechInvest

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán OP VVV zvěřejnilo dne 2. února 2017 výzvu č. 02_16_025  Předaplikační výzkum v prioritní ose 1.

3. 2. 2017

MŠMT

Evropská komise zveřejnila výsledky vyhodnocení poslední uzávěrky pilotní výzvy Fast Track to Innovation. Celkově bylo podpořeno 17 inovačních projektů a zapojeno 80 subjektů z 19 zemí. Mezi podpořenými bohužel není žádný subjekt z České republiky.

3. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR otevírá v programu GAMA možnost podpořit excelentní projekty malých a středních firem (MSP) podané v rámci nástroje SME Instrument, které z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 2020 nemohly být financovány. Díky garanci kvality od Evropské komise se zrychlí proces hodnocení.

2. 2. 2017

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky veřejné soutěže o poskytnutí účelových prostředků na projekty výzkumu, vývoje a inovací v programu INTER-EXCELLENCE, podporgramu INTER-INFORM se zahájením řešení v roce 2017. Podpořeno bylo 12 z 27 projektů celkovou částkou 109 171 484 Kč.

2. 2. 2017

Vědavýzkum.cz