facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Dne 11. 5. 2017 vyhlásila Evropská komise dvě letošní výzvy v části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Jedná se o výzvu ERA Chairs s celkovým rozpočtem ve výši 33 910 180 eur a výzvu TWINNING s celkovým rozpočtem ve výši 30 milionů eur. Obě výzvy se shodně uzavřou 15. 11. 2017.

11. 5. 2017

TC AV ČR

Vzhledem k tomu, že Technologická agentura ČR (TA ČR) v letošním roce vyhlašuje šest veřejných soutěží a v souvislosti s rozmanitostí a počtem návrhů projektů, které v příštích měsících TA ČR očekává, je nutné neustále rozšiřovat databázi oponentů o další kvalifikované odbornice a odborníky disponující patřičným vzděláním a zkušenostmi.

10. 5. 2017

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo začátkem dubna druhou veřejnou soutěž projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v podprogramech INTER-VECTOR (LTV18) a INTER TRANSFER (LTT18). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena do 16. 5. 2017.

9. 5. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opětovně informuje žadatele o možnosti podat tzv. připomínky k podkladům v procesu schvalování projektů a tím vyjádřit nesouhlas s postupem Řídicího orgánu OP VVV. V záležitostech přípravy připomínek není možné žadatelům poskytovat jakékoliv konzultace. Příprava připomínek k procesu schvalování je pouze v kompetenci žadatele.

3. 5. 2017

MŠMT

Technologická agentura ČR pořádá 17. 5. 2017 bezplatný seminář určený administrátorům a řešitelům projektů veřejných zakázek.

2. 5. 2017

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dokončilo hodnocení tzv. čtyřvýzvy pro vysoké školy financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Z více než 300 předložených žádostí o podporu bylo 239 úspěšných. Vysoké školy tak dostanou finanční prostředky v celkové výši téměř 15 miliard korun.

30. 4. 2017

MŠMT

Evropská komise udělila kvalitním, avšak nepodpořeným projektům v prioritě Marie-Sklodovska-Curie-Actions (MSCA) značku Seal of Excellence. Oceněno bylo celkem 2300 výzkumných pracovníků a organizací, jejichž výzkumný projekt získal alespoň 85 % bodů hodnocení, ale nemohl být finančně podpořen z důvodu nedostatku prostředků.

26. 4. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončilo dne 20. dubna 2017 výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Zaregistrováno bylo 29 projektů za více než 1,2 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek finančních prostředků ve výzvě.

25. 4. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých, česko-francouzských a česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019. Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

19. 4. 2017

MŠMT

Akademická informační agentura informuje o nabídce stipendií v rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky. Stipendia na podporu mobility jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky.

19. 4. 2017

DZS