facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Od 16. února 2017 je možné opět předkládat žádosti o podporu na koordinaci výzkumu v rámci Akce COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research).

17. 2. 2017

CZELO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 15. února 2017 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

15. 2. 2017

MŠMT

Evropská rada pro výzkum zveřejnila statistiku výzvy ERC Consolidator Grants určené vynikajícím mladým vědcům, která byla ukončena 9. února 2017. Celkem bylo podáno 2 539 návrhů projektů, což je o 10 % více než v předchozí výzvě.

14. 2. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznámilo dne 10. 2. 2017 výsledky třetí skupiny předložených návrhů nevýzkumných iniciativ ve výzvě č. SMSM20167F1 financované v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09. Celková podpora činí 1.297.000 Kč.

13. 2. 2017

MŠMT

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnil dne 10. února 2017 výzvu č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1.

13. 2. 2017

MŠMT

Dne 8. 2. 2017 byla vyhlášena druhá výzva programu Spolupráce - Technologické platformy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Jejím cílem je podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

10. 2. 2017

API

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako ŘO OP VVV zveřejnilo výsledky hodnocení prvního kola výzvy č. 02_16_019. Dále informuje, že u výzvy Excelentní výzkum dochází v souvislosti s opětovným prodloužením prvního kola hodnocení projektů k posunu ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo z aktuálního data 30.4.2017 na 15.5.2017.

8. 2. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předběžně informuje, že ke dni 15. února 2017 vyhlásí podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

8. 2. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo aktualizovanou verzi výzvy č. 28 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj a prodlužuje příjem žádostí o podporu z 28. 2. 2017 na 20. 4. 2017. Současně dochází ke změně délky udržitelnosti projektu.

7. 2. 2017

MŠMT

Dne 21. 2. 2017 se v Českých Budějovicích uskuteční Veletrh dotačních příležitostí. V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice

4. 2. 2017

Agentura CzechInvest