facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

V průběhu měsíce ledna nás čeká několik důležitých termínů pro odevzdání návrhů projektů či zaslání přihlášek. Jedná se o národní i mezinárodní programy a individuální ceny a stipendia.

2. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo ke dni 29. 12. 2017 harmonogram výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro rok 2018.

2. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výzvu III. programu podpory Inovační vouchery. Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

1. 1. 2018

API

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 22. 12. 2017 zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Celkovou částku téměř 700 mil. korun si rozdělí 11 ze 73 podaných projektů.

29. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA, PP2 - Seal of Excellence, vyhlášené dne 11. října 2017.

29. 12. 2017

TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund, do které můžete podávat projekty. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi.

28. 12. 2017

TA ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v programu Inovace výzvu na projekty ochrany práv průmyslového vlastnictví a posílení inovační výkonnosti domácích firem.

27. 12. 2017

API

Až do 29. ledna 2018 lze podávat přihlášky do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany. Je-li Vám méně než 30 let a pracujete na projektech, které prohlubují evropskou identitu a vzájemné porozumění, přihlaste svůj projekt. Celoevropští vítězové si rozdělí 15 000 eur a vítěze národního kola nemine návštěva německých Cách (Aachen).

25. 12. 2017

Evropský parlament

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výzvu v programu Proof of Concept na podporu rozvoje transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Malé a střední podniky mohou podávat žádosti o podporu od 3. ledna do 4. května 2018.

23. 12. 2017

API

Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu.

22. 12. 2017

GA ČR