facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí o grant v rámci Evropské spolupráce na poli vědy a technologie (COST).

30. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Z programu Horizont 2020 bylo doposud financováno přes 15 tisíc projektů částkou vyšší než 26 miliard eur. Evropská komise spustila novou webovou aplikaci, která ukáže počet projektů i celkový objem financování podle států, typů institucí i jednotlivých organizací.

28. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 26. října 2017 první verzi plánovaného Harmonogramu výzev v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro rok 2018.

27. 10. 2017

MŠMT

Koncoricum NearUs, financované z prostředků programu Horinzont 2020, vyhlásilo výzvy na podporu výzkumných a inovačních aktivit evropských firem, výzkumných organizací a vědců ve Spojených státech.

27. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 1. veřejná soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA bude vyhlášena 31. 10. 2017.

26. 10. 2017

TA ČR

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výzvu k podávání žádostí o ERC Consolidator granty na rok 2018. Ty jsou určeny především pro výzkumníky, kteří plánují založit vlastní výzkumný tým.

25. 10. 2017

ERC

Technologická agentura ČR (TA ČR) se v letošním roce stala členem tří ERA-NET cofundových schémat. Letos na podzim se chystá vyhlášení prvního z nich.

21. 10. 2017

TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) se každoročně zapojuje do programu odborných konferencí, seminářů a workshopů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Podívejte se na záznam z proběhlého semináře.

20. 10. 2017

TA ČR

Otevírání se světu a snaha přivést na Masarykovu univerzitu nové vynikající vědce nezůstává jen na papíře. V rámci Grantové agentury MU (GAMU) je možné se ucházet o grant s názvem Muni Award in Science and Humanities.

20. 10. 2017

Masarykova univerzita

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia i pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky.

18. 10. 2017

BTHA