facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Každý rok oceňuje Francouzské velvyslanectví v Praze nejlepší mladé vědce z českých univerzit a výzkumných institucí a ze jejich práci v různých oborech uděluje prestižní ceny spojené s finanční odměnou i možností stipendia ve francouzských výzkumných laboratořích.

13. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR organizuje dne 8. března 2018 společný informační den ke třem částem programu Horizont 2020: FET Open (Budoucí a vznikající technologie), SEWP (Šíření excelence a rozšiřování účasti) a SwafS (Věda se společností a pro společnost), do jejichž výzev se mohou zapojit české subjekty z jakékoliv oblasti výzkumu.

11. 2. 2018

TC AV ČR

Každý třetí projekt získal vědecké ocenění, každý čtvrtý vyprodukoval alespoň jeden patent. Výsledky prestižního grantového programu Future and Emerging Technologies (FET), který se zaměřuje na základní výzkum s průlomovým potenciálem a významnými technologickými a společenskými dopady, dokazují špičkovou úroveň podpořených projektů.

10. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 7. února 2018 výsledky hodnocení výzvy OP VVV - Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment). Uspělo v ní celkem sedm žadatelů s dvanácti projekty v celkové výši přesahující 950 milionů Kč.

9. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně pořádá ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) informační schůzku k programu ÉTA na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách a umění. Setkání se bude konat 27. února 2018.

8. 2. 2018

TA ČR

Celkem 7 výzkumných projektů, na kterých budou spolupracovat české a německé vysoké školy, se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozhodlo podpořit z veřejných prostředků. Úspěšným projektům rozdělí přes milion korun.

7. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Program Národní centra kompetence, který schválila vláda v květnu 2017, má provázat dosavadní výzkumná centra do jednoho integrovaného systému a přispět k financování aplikovaného výzkumu v České republice po roce 2020, kdy ubudou peníze z evropských fondů. Technologická agentura ČR oznámila vyhlášení první veřejné soutěže na 28. 3. 2018.

6. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations vypsalo 1. února 2018 již 13. kolo veřejné grantové soutěže. V rámci této příležitosti mohou výzkumníci žádat o výpočetní zdroje superpočítačů Salomon a Anselm, a to až do 29. března 2018.

6. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 31. ledna 2018 vyhlásilo 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

5. 2. 2018

MŠMT

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 1. 2. 2018 výsledky veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA. Z 290 podaných projektů jich v hodnocení uspělo celkem 94. Nejvíce projektů získala Univerzita Karlova.

2. 2. 2018

Vědavýzkum.cz