facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 5. ledna 2018 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na specifický vysokoškolský výzkum na rok 2018.

8. 1. 2018

MŠMT

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena 28. 2. 2018.

7. 1. 2018

TA ČR

Cena Bedřicha Hrozného je udělována rektorem Univerzity Karlovy za mimořádný a originální tvůrčí počin a je spojena s finanční odměnou. Účastníky nominují vědecké rady fakult nebo ústavů či členové vědecké rady univerzity a to do konce února 2018.

5. 1. 2018

Univerzita Karlova

Portál EuCalls.net zprostředkovává aktuální informace o vyhlášení či otevření dotačních příležitostí a různých nástrojů podpory, které poskytuje Evropská unie. Jde o největší databázi svého druhu. Umožňuje vyhledávat příležitosti podle oblastí zájmu, programů, časového období nebo blížících se uzávěrek.

5. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Kreativní vouchery Brno mohou pomoci jihomoravským firmám v prezentaci jejich značky, produktů nebo služeb. Město Brno jim na společnou práci přispěje prostřednictvím Jihomoravského inovačního centra (JIC) až 100 000 korun.

4. 1. 2018

JIC

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výsledky třetí veřejné soutěže v programu TRIO, vyhlášené ke dni 15. 5. 2017. Projektů doporučených k podpoře je 86.

3. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

V průběhu měsíce ledna nás čeká několik důležitých termínů pro odevzdání návrhů projektů či zaslání přihlášek. Jedná se o národní i mezinárodní programy a individuální ceny a stipendia.

2. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo ke dni 29. 12. 2017 harmonogram výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro rok 2018.

2. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výzvu III. programu podpory Inovační vouchery. Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

1. 1. 2018

API

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 22. 12. 2017 zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Celkovou částku téměř 700 mil. korun si rozdělí 11 ze 73 podaných projektů.

29. 12. 2017

Vědavýzkum.cz