facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Pekingský technologický institut (Beijing Institute of Technology) nabízí možnost získání 5 studijních stipendií pro české zájemce o studium na této univerzitě v magisterském i doktorském programu. V nabídce jsou zejména technické obory, ale také například sociologie či studium jazyků.

25. 1. 2018

DZS

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) nabízí postdoktorskou pozici v délce 2-4 let na Yale University a na FNUSA-ICRC. Pozice je zaměřená na oblast neurologie a neuro-imunologie a je součástí společného programu obou institucí. Přihlášku je třeba zaslat do 28. 2. 2018.

24. 1. 2018

FNUSA-ICRC

Konsorcium středoevropských výzkumných infrastruktur CERIC-ERIC otevřelo výzvu pro předkládání multidisciplinárních projektů s tematickým zaměřením na materiálový výzkum, biomateriály a nanotechnologie. První návrhy projektů se odevzdávají 1. března 2018.

23. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum Akademie věd České republiky vydalo aktualizovanou brožuru Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) v programu Horizont 2020. Ta obsahuje i změny pro období 2018-2020. MSCA cílí na posílení mobility výzkumných pracovníků a podporu jejich vzdělávání a profesního růstu.

22. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Společné programování (Joint Programming, JP) je dobrovolné partnerství členských států EU a asociovaných zemí, jehož cílem je definovat a provádět společný strategický výzkum a vývoj v oblastech tzv. „velkých společenských výzev“. Aktuálně byly vyhlášeny výzvy ve dvou iniciativách, kterých se účastní i Česko.

20. 1. 2018

MŠMT

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu je určena autorům vědecké a odborné literatury. Uděluje ji společně Nadace Český literární fond s nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Návrhy na ocenění je možné posílat do 9. února 2018.

18. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Část programu Horizont 2020 nazvaná „Spreading Excellence and Widening Participation“ (SEWP) podporuje státy a regiony, které jsou méně výkonné v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ve zkvalitnění vlastních výzkumných kapacit a k vyššímu zapojení do projektů programu H2020. Na období 2014–2020 je na SEWP vyčleněno 816 milionů eur.

15. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Blíží se uzávěrky pro stipendia Amgen Scholars. Ty jsou určeny studentům se zájmem o výzkum v biochemii, medicínské biologii a příbuzných oborech. Stipendia umožní nezávislý výzkum a pobyt na některé z prestižních zahraničních univerzit.

14. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zve na Seminář pro příjemce v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro VaV. Akce se bude konat 13. 2. 2018 v Praze.

14. 1. 2018

MŠMT

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje první výběrové řízení pro rok 2018 na rozvojové projekty v oblasti podpory pokročilých aplikací využívajících e-infrastrukturu CESNET a v oblasti výukové a výzkumné činnosti, která využívá CESNET.

13. 1. 2018

CESNET