facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Na brněnském CEITEC VUT se od ledna začne řešit další prestižní ERC grant. Petr Neugebauer s podporou 2 milionů eur bude vyvíjet revoluční metodu paramagnetické rezonance, která by znamenala významný posun v širokém spektru oborů jako je například fyzika, chemie či lékařství.

17. 12. 2017

CEITEC

Do 1. února 2018 je možné ucházet se o Proshek-Fullbrightovo stipendium pro lékaře a vědce ve všech na medicínu navazujících oborech. Stipendium poskytuje prostředky na výuku a výzkum na University of Minnesota Medical School.

14. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Akademie Spojeného království pro humanitní a společenské vědy The British Academy nabízí zahraničním výzkumníkům stipendia na výzkumný pobyt na britských univerzitách a dalších vědeckých institucích.

13. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Horizon Prizes jsou motivační ceny, kterými Evropská komise podporuje inovativní řešení ve vybraných oblastech. Nástroje řešení nejsou dopředu určené a inovátoři mají absolutní volnost v hledání nejlepšího možného řešení.

12. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Společnost L’Oréal ve spolupráci s organizací UNESCO a Akademií věd ČR vyhlašuje každoroční cenu L’Oréal Pro ženy ve vědě určenou na podporu vědkyň v různých fázích kariéry. Přihlášku je nutné odevzdat do 31. 1. 2018.

8. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Dne 5. prosince 2017 byly otevřeny první výzvy v pracovním programu Výzkumné infrastruktury 2018 – 2020. Týkají se podpory dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur. Výzvy mají uzávěrku 22. března 2018 v 17.00.

7. 12. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) vydala první Zprávu o realizaci programu BETA, v jehož rámci bylo vyhlášeno pět řádných výzev a podpořeno 248 projektů ve výši 455 mil. Kč. Jedná se o první analýzu po ukončení programu BETA, na kterou naváže v roce 2018 vlastní závěrečné hodnocení programu.

5. 12. 2017

TA ČR

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do soutěží vyhlášených v roce 2017 a zveřejnila seznamy projektů, které uspěly ve veřejných soutěžích. Úspěšnost letošních projektů byla přibližně 27 %.

5. 12. 2017

GA ČR

Dne 22. listopadu 2017 byly zveřejněny výsledky výzvy „Kvantové informační a komunikační vědy a technologie“ vyhlášené v rámci programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies. Čtyř podpořených projektů se zúčastní i Češi.

2. 12. 2017

ERA

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila dne 28. 11. 2017 výsledky výzvy Consolidator Grants. Mezi 329 vědců z celé Evropy bude rozdělená částka v celkové výši 630 milionů eur. Granty mají za cíl podpořit excelentní výzkumníky na vrcholu kariéry.

29. 11. 2017

Vědavýzkum.cz