facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádá dne 8. listopadu 2017 Mezinárodní SME Instrument seminář.

14. 10. 2017

Asociace výzkumných organizací

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 11. října 2017 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2.

12. 10. 2017

TA ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, který se zaměřuje na aplikace a nové technologie v energetice, životním prostředí a dopravě.

11. 10. 2017

TA ČR

Dne 2. října 2017 byla vyhlášena první soutěž v podprogramu Seed Money Facility, jejímž cílem je podpořit projekty ve vybraných tematických oblastech, které přispějí k dosahování cílů Strategie EU pro podunajský region (EUSDR).

10. 10. 2017

MMR

Předpokládaný termín vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, v podprogramu INTER-COST (LTC) je plánován na 1. listopadu 2017.

9. 10. 2017

MŠMT

Středočeské inovační centrum (SIC) vyhlásilo další výzvu k předkládání žádostí o inovační vouchery pro malé a střední podniky. Pomocí jednorázových dotací do výše 150 000 Kč podporuje spolupráci středočeských firem a výzkumných institucí.

6. 10. 2017

SIC

Technologická agentura ČR (TA ČR) představila pracovní verzi prioritních témat 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA.

29. 9. 2017

TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 2. veřejná soutěž programu GAMA, podprogram 2 pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1, které tuto pečeť obdržely v 2. či 3. uzávěrce roku 2017 bude vyhlášena dne 11. 10. 2017.

28. 9. 2017

TA ČR

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) vypisuje pro studenty a absolventy vysokých škol výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku.

26. 9. 2017

MŠMT

Výzkumníkům, kteří v rámci svého post-doktorského výzkumu přišli s inovativními výsledky své vědecké práce a chtějí je převést do komerční praxe, se nabízí nová příležitost k získání místa na dvanáctiměsíčním intenzivním startupovém programu v Británii.

24. 9. 2017

Vědavýzkum.cz