facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku stipendií na studium nebo výzkumný pobyt na japonských vysokých školách s nástupem v roce 2019, které jsou určeny pro absolventy, doktorandy a akademické pracovníky. Přihlášku je nutné odevzdat do 24. 5. 2018.

15. 5. 2018

DZS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. května 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Soutěžní lhůta končí dne 21. 6. 2018.

10. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 13. 6. 2018 seminář pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 1 OP, výzvy č. 048 Předaplikační výzkum.

7. 5. 2018

MŠMT

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) vyhlašuje veřejnou soutěž studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa Vavrouška, která je věnována nejrůznějším aspektům problematiky trvalé udržitelnosti a hodnotám reprezentovaným osobností Josefa Vavrouška. Cena je určena studentům, doktorandům a mladým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.

7. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Společnost enovation zve na setkání s odborníky na dotační příležitosti určené na podporu inovací v rámci Týdne inovací 2018. Seminář se bude konat 17. 5. 2018.

5. 5. 2018

enovation

Dne 30. 4. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-VECTOR (LTV19) pro podání návrhů projektů mezinárodní spolupráce. Uzávěrka pro odevzdávání návrhů projektů je 22. června 2018.

3. 5. 2018

MŠMT

V kalendáři příležitostí pro vás sledujeme aktuální možnosti financování aktivit ve výzkumu a vývoji na národní i mezinárodní úrovni. Co vám přináší květen 2018 se můžete dočíst v následujícím článku. Nepropásněte termín pro odevzdání návrhů projektů či zaslání přihlášek.

2. 5. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 27. 4. 2018 výzvu k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020. Výzva je vyhlašována ve spolupráci s ministerstvem pro vědu a technologie Čínské lidové republiky.

30. 4. 2018

MŠMT

Cena Lush Prize je výroční ocenění v oblasti podpory iniciativ, které usilují o ukončení využívání zvířat v toxikologickém výzkumu a testování. Podporuje i vědecké projekty a mladé výzkumníky. Finanční odměna v této soutěži může dosáhnout výše až 7,5 milionu korun.

25. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR v souvislosti s blížícím se vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ÉTA zve na akci #TACRship ÉTA, která má za cíl propojit účastníky a partnery v této veřejné soutěži a poskytnout inspiraci a informace k podávání návrhů projektů. Akce se uskuteční 14. 5. 2018.

25. 4. 2018

TA ČR