facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV ČR) představuje žadatelům a účastníkům projektů v programu Horizont 2020 novou službu v oblasti administrace projektů. Jedná se o sérii krátkých video-návodů poskytujících praktické instrukce pro řízení projektů H2020, informace o pravidlech účasti, či odpovědi na často kladené dotazy.

22. 4. 2018

TC AV ČR

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělání vypisuje soutěž pro mladé výzkumníky v oblasti udržitelného rozvoje - Green Talents 2018. Patronkou ceny je německá spolková ministryně pro vzdělávání a výzkum Anja Karliczek.

22. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Novou výzvu v soutěži o mimořádný grant ve výši pěti milionů korun ročně po dobu pěti let s názvem Muni Award in Science and Humanities vyhlásila interní Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU). Chce tak navázat na velmi úspěšné první kolo a dát tentokrát vědcům více času na podání přihlášky, a to do září tohoto roku.

21. 4. 2018

Masarykova univerzita

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky 3. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA. V této výzvě uspělo devět projektů.

21. 4. 2018

MŠMT

V minulém článku jsme program LIFE podrobně představili. Teď přichází čas na to, abychom se vydali po stopách důvodů, proč čeští žadatelé nejsou v tomto programu příliš úspěšní.

19. 4. 2018

Technologická agentura ČR (TA ČR) uspořádala dne 10. 4. 2018 seminář k 1. veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1, kde seznámila uchazeče s koncepcí programu, zaměřením i podmínkami veřejné soutěže. Zveřejnila také často kladené dotazy k jejímu vyhlášení.

15. 4. 2018

TA ČR

Pro zájemce o mezinárodní spolupráci v průmyslovém výzkumu a vývoji byla otevřena nová výzva programu EUREKA – tentokrát pro spolupráci s Argentinou. Do výzvy pod iniciativou GlobalStars je zapojeno 5 států: Česká republika, Finsko, Izrael, Španělsko a Turecko.

13. 4. 2018

Enterprise Europe Network

Program LIFE nepatří v českém prostředí mezi nejznámější dotační programy. Při jeho zmínce na seminářích o evropských dotacích je častokrát prezentující konfrontován s překvapenými výrazy na tvářích posluchačů a praktické zkušenosti s ním jsou velmi sporadické. Co je vlastně program LIFE, jaké je jeho zaměření a jaké možnosti podpory aktivit souvisejících s oblastí výzkumu, vývoje a inovací nabízí, se dozvíte na následujících řádcích.

12. 4. 2018

Evropská výzkumná rada (ERC) letos oslavila desáté výročí. Dle evropského komisaře pro vědu, výzkum a inovace Carlose Moedase se její působení dá hodnotit jako jeden z nejlepších počinů v Evropě za poslední dobu. Výzkumníci podporováni prestižními ERC granty získávají Nobelovy ceny a publikovali celkem přes 100 000 vědeckých článků.

11. 4. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum Akademie věd ČR pořádá workshop zaměřený na přihlášky do programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA-IF). Prakticky zaměřený seminář se bude konat ve dnech 22. – 23. května 2018.

11. 4. 2018

TC AV ČR