facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

V rámci programu Horizont 2020 byla otevřena výzva M-ERA.NET Call 2018, v níž je možné získat také finanční podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR). Výzvy se účastní 33 poskytovatelů z 24 zemí s celkovým rozpočtem více než 24 milionů eur určených na podporu projektů zaměřených na materiálové vědy.

18. 3. 2018

TA ČR

Dne 15. 3. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MSCA-IF II) v prioritní ose 2. Žádosti je možné podávat do 31. 8. 2018.

16. 3. 2018

MŠMT

Technologická agentura ČR ve spolupráci s Akademií múzických umění pořádá dne 27. března 2018 v Praze informační schůzku s názvem Společenské vědy, humanitní vědy a umění v inovacích k připravované druhé veřejné soutěži v programu ÉTA.

16. 3. 2018

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu na podávání návrhů česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů za účelem navazování vzájemných kontaktů a rozvoje spolupráce.

15. 3. 2018

MŠMT

ŘO OP VVV informuje, že EURAXESS Česká republika zve všechny zástupce příjemců dotace výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na workshop s názvem Practical aspects of the implementation of the Human Resources Strategy for Researchers, který se uskuteční dne 26. 4. 2018 v budově Akademie věd ČR.

15. 3. 2018

MŠMT

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlásilo dvě aktuální soutěže ve výzkumu a vývoji. První z nich je Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018, druhou je Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018. Návrhy na udělení ceny lze podávat do 23. 3. 2018.

12. 3. 2018

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 7. března 2018 veřejnou soutěž v podprogramu INTER-ACTION LTAUSA18 programu INTER-EXCELLENCE. Ten se soustředí na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Návrhy je možné podávat od 8. března do 30. dubna 2018.

10. 3. 2018

MŠMT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 7. března 2018 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

9. 3. 2018

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu na podávání návrhů česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů za účelem navazování vzájemných kontaktů a rozvoje spolupráce.

3. 3. 2018

MŠMT

Nadační fond Neuron přichází s novým systémem finanční podpory excelentních vědců, který je v českém prostředí průlomový. Od 1. března 2018 NF Neuron zahajuje proces nominace vědců na Cenu Neuron na rok 2018.

2. 3. 2018

NF Neuron