facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky Výzvy V17CHINA-MOBILITY ve výzkumu, vývoji a inovacích k poskytnutí institucionální podpory na projekty výzkumu, vývoje a inovací a podporujících mobilitu výzkumných pracovníků a naplňujících cíle mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

28. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

První veřejná soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA bude vyhlášena 15. 8. 2017.

27. 7. 2017

TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že předpokládaný termín vyhlášení 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky THÉTA je konec října.

24. 7. 2017

Technologická agentura ČR

Podle statistik konzultační společnosti ttopstart se nejvíce ERC grantů daří získávat Nizozemsku, Švýcarsku a Izraeli. Naopak Polsko, Řecko, Slovensko a Česká republika zaostávají.

21. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Evropská výzkumná rada (ERC) dne 19. 7. 2017 oznámila, že předpokládaná výše všech jejích grantových podpor bude pro rok 2018 1,86 miliard eur. Uveřejnila také předpokládaný harmonogram jednotlivých grantových výzev.

20. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

V úterý 18. 7. 2017 pořádala Technologická agentura ČR v pražském Jazz Docku seminář k 1. veřejné soutěži v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

19. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovaný v programovém období 2014 – 2020 je v polovině svého vymezeného času. Přesto do něho již byly předloženy projektové žádosti za více než 108 miliard korun. Celkově je k dispozici 75 miliard. Jaké výsledky má v tomto mezičase kromě velkého zájmu oprávněných žadatelů?

18. 7. 2017

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 30. 6. výzvu č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Nyní zveřejnilo aktualizovanou verzi výzvy, která prodlužuje maximální délku trvání projektu z původních 36 měsíců na 51 měsíců.

14. 7. 2017

MŠMT

Agentura pro podnikání a inovace (API) vydala výroční zprávu za první půl rok svého fungování. Zpráva poskytuje detailní přehled uskutečněných programů, výzev, podaných projektů a alokovaných financí.

13. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Dne 12. 7. 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy první veřejnou soutěž  podprogramu INTER-INFORM (LTI18) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

13. 7. 2017

MŠMT