facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO) na rok 2019. Celková alokace výzvy pro vysoké školy je 6,8 miliardy korun. Výše dotace se skládá ze stabilizační složky doplněné o složku motivační, vypočtenou na základě výsledků hodnocení podle Metodiky 2017+.

9. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Rakouská agentura pro vědu (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu. Návrhy projektů lze podávat do 12. dubna 2019.

9. 1. 2019

Grantová agentura ČR

Do čtvrté veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu bylo podáno 266 návrhů projektů. Celkem 232 z nich splnilo podmínky a postupuje do dalšího hodnocení.

7. 1. 2019

MPO

Evropská rada pro inovace (EIC) zveřejnila na konci roku 2018 výsledky výzev v rámci nástroje pro malé a střední podniky (SME Instrument) a nástroje Fast Track to Innovation. Celkem 283 projektů podpoří částkou přesahující 173 milionů eur. Mezi úspěšnými žadateli jsou také tři podniky z České republiky.

3. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Blíží se vyhlášení třetí výzvy v nadnárodním programu spolupráce Interreg Danube Transnational Programme, který podporuje projekty v oblasti inovací, prostředí a kultury, dopravy a energie a veřejné správy.

1. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky (GA ČR) zveřejnila seznamy podpořených projektů základního výzkumu v rámci dvou mezinárodních soutěží – s National Research Foundation of Korea (NRF) a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

31. 12. 2018

GA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala o plánovaném vyhlášení první veřejné soutěže v programu TREND. Jedná se o resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který bude implementován TA ČR. Vyhlášení této veřejné soutěže je předběžně plánováno na 2. čtvrtletí roku 2019. Zároveň TA ČR v této souvislosti informuje, že nebude vyhlášena veřejná soutěž programu EPSILON.

30. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) před vánočními svátky vyhlásila výsledky několika veřejných soutěží aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v programech GAMA, DELTA a EPSILON.

29. 12. 2018

TA ČR

Evropská výzkumná rada (ERC) plánuje v příštím roce podpořit excelentní výzkum zatím největší finanční částkou. Dvě miliardy eur rozdělí mezi projekty více než tisícovky výzkumníků a umožní vznik až sedmi tisíc postdoktorandských pozic.

27. 12. 2018

Vědavýzkum.cz

Díky spolupráci předních českých a rakouských biotechnologických výzkumných institucí v rámci projektu RIAT-CZ financovaného ze společného programu INTERREG se otevírá také dalším subjektům přístup ke špičkové výzkumné infrastruktuře. O její využití mohou zažádat nekomerční výzkumné instituce a univerzity z Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Horního Rakouska, Dolního Rakouska a Vídně.

25. 12. 2018

CEITEC