facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 11. 7. 2017 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI.

12. 7. 2017

MŠMT

Motivační ceny Horizon Prizes vypisuje Evropská komise za účelem řešení konkrétních problémů. Ty aktuální zahrnují technologii převodu digitálních dat pro nevidomé nebo chytré technologie, které monitorují stav vodních zdrojů.

9. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy srdečně zve na seminář pro žadatele – Výzva č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF, který se bude konat dne 25. 7. 2017 v Praze.

7. 7. 2017

MŠMT

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo dne 30. 6. 2017 nové výzvy v dotačních programech Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

7. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 3. července 2017 vyhlásilo veřejnou soutěž (VES18RF) ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci podprogramu INTER-ACTION (LTARF18) pro podávání projektů zaměřených na česko-ruskou spolupráci.

4. 7. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo v pátek 30. června 2017 výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení v letech 2018 - 2020. Na společný projekt lze získat až 75 000 eur. Žádosti jsou přijímány do konce srpna.

3. 7. 2017

alevia

Předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Očko a ředitel Technologického centra AV ČR (TC AV ČR) Karel Klusáček podepsali memorandum o spolupráci v oblasti nabídky koučinku projektům financovaným z programu GAMA, podprogramu 2, Seal of Excellence.

1. 7. 2017

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo výzvy Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Zájem žadatelů výrazně převyšuje stanovenou alokaci 2,2 miliardy korun.

30. 6. 2017

Vědavýzkum.cz

Bylo zveřejněno avízo výzvy č.02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF v prioritní ose 2. MŠMT podpoří kvalitní projekty z H2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které byly na evropské úrovni kladně hodnoceny, ale nemohly být podpořeny z důvodu nedostatku finačních prostředků.

23. 6. 2017

MŠMT

Evropská komise zveřejnila výsledky prestižních grantů FET-OPEN. Z celkových 374 přihlášených návrhů bylo vybráno pouze 28 projektů, dva z toho pocházejí z České republiky.

22. 6. 2017

Vědavýzkum.cz