facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 31. ledna 2018 vyhlásilo 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

5. 2. 2018

MŠMT

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 1. 2. 2018 výsledky veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA. Z 290 podaných projektů jich v hodnocení uspělo celkem 94. Nejvíce projektů získala Univerzita Karlova.

2. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

V kalendáři příležitostí pro vás sledujeme aktuální možnosti financování aktivit ve výzkumu a vývoji na národní i mezinárodní úrovni. Také v únoru 2018 se nabízí hned několik zajímavých příležitostí. Nepropásněte termín pro odevzdání návrhů projektů či zaslání přihlášek.

1. 2. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) upozorňuje, že od nového roku je účinná novela vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, která přináší zásadní změnu do finančního vypořádání roku 2017, a tou je vypořádání projektů výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) až po ukončení jejich financování a nikoliv jako dosud v každoročním režimu. 

31. 1. 2018

MŠMT

Agentura CzechInvest vyhlásila na konci minulého roku výzvu pro podávání přihlášek do projektu CzechMatch. Vybrané start-upy poletí v dubnu 2018 do Singapuru, kde budou prezentovat své projekty přímo investorům. Od CzechInvestu získají podporu v hodnotě 100 tisíc Kč. Zájemci se mohou hlásit od 5. do 16. 2. 2018

31. 1. 2018

CzechInvest

Dne 29. 1. 2018 byly vyhlášeny výsledky žádostí o individuální vědecko-výzkumné pobyty v rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Podpořeno bylo 1 348 projektů, přičemž pouze tři z nich směřují na české instituce. Jedenáct podpořených žádostí naopak získali Češi, kteří míří na zahraniční instituce.

30. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Již od října minulého roku Hlavní město Praha realizuje pět projektů se společným názvem „Pražské vouchery“. Jedním z nich je i „Pražský voucher na inovační projekty“, který podpoří malé a střední podniky v oblasti inovací. Žádosti o ně bude možné podávat od 30. 3. 2018.

28. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 23. ledna 2018 zveřejnilo seznam podpořených společných česko-francouzských a česko-bavorských výzkumných projektů.

27. 1. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pořádá dne 8. března 2018 v Národní technické knihovně v pražských Dejvicích Výroční konferenci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

26. 1. 2018

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

25. 1. 2018

MŠMT