facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Byly zveřejněny termíny předkládání průběžných, dílčích a závěrečných zpráv pro projekty podpořené Grantovou agenturou ČR (GA ČR) a Technologickou agenturou (TA ČR). Technologická agentura také schválila posunutí termínu odevzdání Zprávy o implementaci výsledků.

23. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Nedávno zveřejněné výsledky prvního kola hodnocení první veřejné soutěže programu ÉTA naznačují, že zájem o podporu je značný. Podrobně jsme se podívali na to, kdo jsou uchazeči o projekty v programu zaměřeném na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu.

22. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Chybí vám pro vaše záměry finanční zdroje? Blíží se konec období, kdy můžete čerpat některé dotace. Sdružení OK4Inovace vás proto zve ve spolupráci s partnery, VTP UP a Okresní hospodářskou komorou v Olomouci dne 24. 11. 2017 na informační seminář Zdroje financování firemního vývoje, inovací a spolupráce s výzkumem.

20. 11. 2017

OK4Inovace

Chile se stalo v červenci 2017 přidruženou zemí programu EUREKA, což umožňuje výrazné posílení spolupráce s touto zemí, jakožto jediným latinskoamerickým státem momentálně zapojeným do EUREKA Network. Chile představuje rozvinutý trh směřující k pokročilým technologiím a nabízí tak veliký potenciál pro spolupráci s českými subjekty.

16. 11. 2017

CzechInvest

Oficiálně se otevřely nové výzvy ve schématech, které budou nově spadat pod správu Evropské rady pro inovace. Jedná se o SME Instrument, Fast Track to Innovation a FET Open.

15. 11. 2017

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravila platformu pro zájemce o vyhledání partnerů za účelem tvorby projektových konsorcií pro 1. veřejnou soutěž programu THÉTA, podprogramu 3 - Dlouhodobé technologické perspektivy.

13. 11. 2017

TA ČR

Byla otevřena možnost podávat žádosti o stipendia na studia magisterských a doktorských studijních programů na Středoevropské univerzitě v Budapešti (CEU), která patří k nejlepším vysokým školám v regionu. Přihlášku je nutné podat do 1. února 2018.

11. 11. 2017

Open Society Fund

Šance získat prestižní ocenění je opět zde. Ve spolupráci s předsedkyní Akademie věd ČR prof. Evou Zažímalovou, která převzala roli předsedkyně jedné z porot, společnost Siemens opět hledá a oceňuje nejlepší mladé vědce, vedoucí prací a pedagogy.

7. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Ve středu 15. listopadu 2017 od 11:00 do 11:50 proběhne ve Slovanském domě v Praze seminář na téma Finanční nástroje a jejich budoucnost. Seminář je součástí Týdne podnikání, který je součástí největší celosvětové události na podporu podnikání Global Enterpreneurship Week a v České republice běží již po páté.

6. 11. 2017

TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení společné výzvy CHIST-ERA III Joint Call 2017. Výzva bude navázána na program EPSILON. TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech jedním milionem eur.

6. 11. 2017

TA ČR