facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) vypisuje pro studenty a absolventy vysokých škol výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku.

26. 9. 2017

MŠMT

Výzkumníkům, kteří v rámci svého post-doktorského výzkumu přišli s inovativními výsledky své vědecké práce a chtějí je převést do komerční praxe, se nabízí nová příležitost k získání místa na dvanáctiměsíčním intenzivním startupovém programu v Británii.

24. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

V pondělí 18. září 2017 schválila vláda prodloužení programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Doposud bylo v rámci programu DELTA vyhlášeno pět veřejných soutěží zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

19. 9. 2017

TA ČR

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK) vyhlašuje další kolo soutěží. Přijímány jsou projekty magisterských nebo doktorandských studentů Univerzity Karlovy. Uzávěrka je do 23. 11. 2017.

18. 9. 2017

Univerzita Karlova

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky 2. národní výzvy v programu INTER-EUREKA. Celkem bylo podpořeno 8 z 20 projektů částkou téměř 54 mil. Kč.

17. 9. 2017

MŠMT

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výsledky druhého kola výzvy Proof of Concept. Podporu, která pomůže výzkumným projektům dospět ke komercializaci výsledků, získalo 51 žádostí. Mezi podpořenými nebyl žádný český projekt.

15. 9. 2017

Vědavýzkum.cz

Koná se podzimní kolo přijímání žádostí o prostředky z Fondu mobility Univerzity Karlovy, který financuje různé druhy zahraničních pobytů studentů a výzkumných pracovníků. Uzávěrka přihlášek je do 17. října 2017.

14. 9. 2017

Univerzita Karlova

Technologické centrum AV ČR zve na workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty, který je zaměřen na psaní projektové žádosti a uskuteční se 2. října 2017 v prostorách Technologického centra.

14. 9. 2017

TC AV ČR

Dne 6. září 2017 otevřela Evropská kosmická agentura (ESA) výzvu na předkládání návrhů projektů v elementu InCubed programu Earth Watch. Cílem výzvy je podpořit inovativní řešení v oblasti pozorování Země s vysokým komerčním potenciálem.

12. 9. 2017

Český kosmický portál

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s Nadací ČEZ podpoří nadané studenty technických oborů ze sociálně slabých rodin, dětských domovů nebo se zdravotním handicapem. Uzávěrka žádostí o stipendia je do 18. září.

11. 9. 2017

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové