facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 8. ročník Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

23. 6. 2019

MŠMT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, PP1.

22. 6. 2019

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo přijímání návrhů do dalšího ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažených významnými vědkyněmi a vědci za rok 2018. Návrhy je možné předložit nejpozději do 30. září 2019.

21. 6. 2019

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky veřejné soutěže o poskytnutí účelových prostředků na projekty výzkumu a vývoje v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION Bavorsko (LTAB19) se zaměřením na česko-bavorskou spolupráci.

20. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo novou výzvu v programu ERC CZ. Ta má podpořit kvalitní, ale neúspěšné projekty v soutěžích Evropské výzkumné rady (ERC), které nezískaly financování z evropských prostředků. Zájemci mohou své žádosti posílat do 30. července 2019.

17. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 12. června 2019 první veřejnou soutěž v Programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život a v Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+.

13. 6. 2019

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje další ročník Ceny ministra školství, která ocení mimořádné studenty a absolventy za jejich studijní výsledky i za občanskou statečnost. Rektoři mohou přihlášky kandidátů zasílat do 31. srpna 2019.

9. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 11. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2019 bude udělena v oblasti jazykovědy.

6. 6. 2019

NKC – gender a věda

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu podpory Spolupráce – Technologické platformy v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Alokace je stanovena ve výši 80 milionů korun.

4. 6. 2019

Vědavýzkum.cz

Nadace Experientia zve zájemce o účast na akci EXPERIENTIA Day, během které budou odtajněny jména letošních stipendistů nadace. Akce proběhne 17. června 2019.

4. 6. 2019

Nadace Experientia