facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 25. 2. 2019 výzvu č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Jejím hlavním smyslem je zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a podpořit rozvoj lidských zdrojů v této oblasti.

4. 3. 2019

MŠMT

Je vám méně než 35 let, máte, anebo brzy budete mít ukončené Ph.D. studium a zároveň se ve svém výzkumu věnujete organické, bioorganické nebo medicinální chemii? Nadace Experientia nabízí roční stipendijní pobyt nebo odbornou stáž na prestižní zahraniční univerzitě dle vašeho vlastního výběru.

1. 3. 2019

Experientia

Francouzské velvyslanectví v Praze každoročně oceňuje nejlepší mladé výzkumníky z českých univerzit a výzkumných institucí, jimž za jejich mimořádné vědecké úspěchy napříč obory uděluje prestižní ceny. Termín odevzdávání přihlášek k jednotlivým cenám je do 8. března 2019.

28. 2. 2019

Francouzský institut v Praze

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky druhé výzvy v programu ZÉTA. Ten se zaměřuje na zapojení mladých vědců a výzkumníků do aplikovaného výzkumu. Úspěšných projektů bylo v této výzvě celkem 121.

27. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Grantová agentura České republiky dne 22. 2. 2019 vyhlásila hned čtyři veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu juniorských, mezinárodních, standardních projektů a projektů EXPRO. Přihlášky je možné podávat do 8. 4. 2019.

25. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

V rámci programu Marie Sklodowska-Curie Actions byla vyhlášena výzva na podporu mezinárodní a mezisektorové spolupráce prostřednictvím výměnných stáží výzkumných a inovačních pracovníků. Přihlašovat se je možné do 2. dubna 2019.

25. 2. 2019

Evropská komise

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 21. února 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podávání projektů ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci.

23. 2. 2019

MŠMT

Technologická agentura ČR (TA ČR) aktualizovala předběžný harmonogram veřejných soutěží pro rok 2019. V tomto roce budou vyhlášeny národní i mezinárodní veřejné soutěže jak v programech TA ČR, tak nově i v programech Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí.

20. 2. 2019

Vědavýzkum.cz

Hlavní město Praha již podruhé vyhlásilo výzvy o Pražské vouchery na podporu a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Jednou z výzev je i voucher, který podpoří inovativní výzkumné projekty a spolupráci s firem s výzkumnými organizacemi.

18. 2. 2019

Magistrát hl. m. Prahy

Blíží se termín pro podávání žádostí o výzkumná stipendia v programu AKTION Česká republika - Rakousko na podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru.

16. 2. 2019

Dům zahraniční spolupráce