facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 22. srpna 2019 vyhlásilo 7. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA LTE120 pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

24. 8. 2019

Vědavýzkum.cz

Odbor výzkumu Rektorátu Masarykovy univerzity vás zve na seminář k aktuálním výzvám na podporu výzkumu a inovací v národním i mezinárodním kontextu, který se bude konat v pátek 13. 9. 2019. Akce bude zaměřena na aktuální programy TA ČR a HORIZONT 2020.

23. 8. 2019

Masarykova univerzita

Technologická agentura ČR informuje o konání semináře věnovaného nadcházející veřejné soutěži Programu ÉTA a mezinárodní spolupráci v programech TA ČR, který se uskuteční 11. 9. 2019 v Praze.

19. 8. 2019

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 12. září 2019 pořádá v Praze národní informační den k programu INTER-EUREKA a mezinárodní výzvě k programu EUROSTARS-2. Kromě informací o výzvách se účastníci dozví také praktické zkušenosti z předcházející kol.

18. 8. 2019

Vědavýzkum.cz

World from Space, OctoGEO, Spacemanic a Skymaps – čtyři startupy, které doposud uspěly v uplynulých dvou výzvách programu Evropské kosmické agentury ESA BIC Brno. Úspěšné firmy spojuje touha najít způsob, jak využít kosmické technologie v běžném životě. Nyní je mohou následovat další. ESA BIC Brno totiž otevřelo další kolo výzvy, díky které mohou startupy získat na své projekty až 50 tisíc eur.

17. 8. 2019

CzechInvest

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 15. května 2019.

16. 8. 2019

TA ČR

Seminář na téma Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont 2020 se bude konat 3. října 2019 v Praze. Je určen těm, kteří se s programem Horizont 2020 ještě nestihli hlouběji seznámit a chtějí se aktivně podílet na zpracování kvalitního návrhu projektu typu RIA a IA.

16. 8. 2019

Technologické centrum AV ČR

Do 30. srpna 2019 se mohou přihlašovat zájemci o placenou pětiměsíční stáž v Evropské výzkumné radě (ERC). Může se na ní hlásit kdokoliv s vysokoškolským titulem a dobrou znalostí alespoň dvou evropských jazyků.

14. 8. 2019

Vědavýzkum.cz

Evropský patentový úřad (EPO) přijímá návrhy kandidátů na cenu Evropský vynálezce roku 2020. Ucházet se o něj mohou držitelé platného evropského patentu.

11. 8. 2019

ÚPV

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá dne 9. října 2019.

10. 8. 2019

TA ČR