facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informovala o přípravě vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život - podprogram 3, které je plánované na 20. listopadu 2019.

29. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Dne 24. 7. 2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR (LTV19) pro podání návrhů projektů mezinárodní spolupráce. Uzávěrka pro odevzdávání návrhů projektů je 6. 9. 2019.

28. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Dne 24. 7. 2019 byly vyhlášeny poslední výzvy v programu Horizont 2020 pro nástroje Twinning a ERA Chairs na podporu spolupráce institucí z méně rozvinutých zemí se špičkovými zahraničními partnery. Návrhy projektů lze v obou výzvách předkládat až do 14. 11. 2019.

26. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Agentura pro podnikání a inovace zahájila příjem žádostí o dotační podporu z Výzvy VI – Klastry programu Spolupráce v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podpora je určena na rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

25. 7. 2019

Agentura pro podnikání a inovace

V průběhu prvního pololetí 2019 byly postupně vyhlašovány výsledky výzev z roku 2018 v části Horizont 2020 nazvané Šíření excelence a rozšiřování účasti. Česko v těchto výzvách patřilo k nejúspěšnějším zemím.

24. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Prestižní cena Khwarizmi Award 2019, kterou uděluje iránské ministerstvo pro vědu, je určena pro významné vědce a vývojáře z oblasti přírodních věd, medicíny a inženýrství z celého světa. Přihlášky je možné podávat do 1. listopadu 2019.

22. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila aktualizovaný harmonogram plánovaných výzev. Aktuálně již byl otevřen příjem do programu Starting Grants a Synergy Grants. Projekty ERC patří mezi nejprestižnější grantové příležitosti v Evropě.

21. 7. 2019

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo v rámci Programu pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu výzvu k podávání společných výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Termín pro podávání návrhů je stanoven na 20. září 2019.

19. 7. 2019

MŠMT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá 18. září 2019.

16. 7. 2019

TA ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) zahájilo realizaci nového finančního nástroje v rámci programu Rizikový kapitál (OP PIK) za účelem podpory start-upů.

7. 7. 2019

MPO