facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 17. října 2018 druhou veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací THÉTA. Soutěžní lhůta končí dnem 29. listopadu 2018.

18. 10. 2018

TA ČR

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK) vyhlásila další kolo soutěže. Přijímány jsou vědecké projekty magisterských nebo doktorských studentů Univerzity Karlovy. Uzávěrka je do 20. 11. 2018.

14. 10. 2018

Univerzita Karlova

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. října 2018 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

12. 10. 2018

TA ČR

Evropská komise spustila nový portál, který obsahuje přehledy grantů a příležitostí ucházet se o veřejné zakázky. Nový portál nahradí současný účastnický portál (Participant Portal) a stane se jediným místem pro vyhledávání a správu evropských grantů a smluv o veřejných zakázkách pro všechny centrálně koordinované programy.

6. 10. 2018

TC AV ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) dne 3. 10. 2018 vyhlásila národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017.

5. 10. 2018

Technologická agentura ČR

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

28. 9. 2018

BTHA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, vyhlášené dne 28. února 2018.

27. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

ERA-NET Cofund je nástroj Evropské komise v programu Horizon 2020, který dává příležitost poskytovatelům z jednotlivých členských zemí, jako je Technologická agentura ČR (TA ČR), vyhlašovat společné výzvy na dohodnutá témata v různých oblastech.

26. 9. 2018

TA ČR

Italský vědec Giulio Superti-Furga získal několik grantů Evropské výzkumné rady (ERC) a v roce 2017 se stal i členem vědecké rady ERC. Podle něj mezi výzkumníky koluje o nejprestižnějších evropských vědeckých grantech řada mýtů. Nedávno proto publikoval text, v němž některé z nich vyvrací a dodává, že není třeba se podání žádosti o ERC grant obávat.

25. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol, převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje.

24. 9. 2018

JIC