facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Nefunkční dopravní prostředky, poškozené elektrické sítě, konec internetu. I to můžou být dopady elektromagnetického pulsu (EMP), vytvořeného ať už zbraňovým systémem či jako důsledek sluneční erupce. S nápadem, jak technologicky předcházet nebo zmírnit důsledky tohoto jevu, se může do 24. dubna 2019 přihlásit kdokoli.

12. 4. 2019

CzechInvest

Technologické centrum AV ČR a Univerzita Karlova zvou na workshop na téma How to write a competitive ERC proposal? Workshop se bude konat 20. a 21. května 2019 v prostorách Karolina. Akce je určena pouze žadatelům o ERC grant.

12. 4. 2019

TC AV ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výsledky čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO, který podporuje podniky v řešení projektů výzkumu a vývoje ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Ve výzvě s alokací 1,7 miliardy korun bylo k financování doporučeno celkem 154 projektů.

11. 4. 2019

Vědavýzkum.cz

Masarykova univerzita zve na informační den věnovaný ERC grantům, jehož cílem je představit tyto prestižní granty talentovaným mladým výzkumným pracovníkům, potenciálním žadatelům o granty ERC, zkušeným vědcům i projektovým manažerům. Akce se bude konat 17. 4. 2019 v univerzitním kampusu Bohunice.

9. 4. 2019

Masarykova univerzita

Nadace Experientia vyzývá k podávání přihlášek do druhého ročníku start-up grantů určených mladým začínajícím vědcům v oblasti organické, bioorganické a medicinální chemie. Grant by jim měl umožnit založit vlastní výzkumnou skupinu. Přihlášky lze podávat do konce května.

7. 4. 2019

Nadace Experientia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů v rámci aktivity Mobility s dobou řešení 2020 - 2021. Společné návrhy projektů lze předkládat do 31. 5. 2019.

6. 4. 2019

MŠMT

Výzva programu INTERREG CENTRAL EUROPE zkušebně podpoří projekty, které dokáží dále zhodnotit výsledky nejméně tří projektů financovaných z uvedeného programu a dalších unijních programů, jako je Horizon 2020, LIFE a další. Mimo příjemců, jejichž projekty mají potenciál se dále zúročit, se na novém projektu mohou podílet i noví žadatelé. Podpora je zaměřená na sedm oblastí, na které bude celkem přiděleno přibližně 10 milionů EUR.

4. 4. 2019

MMR

Nový program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, který byl schválen usnesením vlády dne 25. března 2019, naváže na program TRIO. Stát v něm podpoří mezinárodní konkurenceschopnost podniků téměř deseti miliardami korun. Garantem realizace Programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, poskytovatelem podpory bude Technologická agentura ČR.

3. 4. 2019

MPO

Evropská výzkumná rada (ERC) oznámila dne 28. 3. 2019 výsledky ERC Advanced grants. Podpořeno bylo celkem 222 projektů částkou 540 miliónů EUR. Největší počet grantů putoval již tradičně do Velké Británie, Česká republika ve výzvě neuspěla.

2. 4. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu EPSILON M-ERA.Net 2 Call 2018 vyhlášené dne 4. února 2019.

30. 3. 2019

Vědavýzkum.cz