facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, vyhlášené dne 28. února 2018.

27. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

ERA-NET Cofund je nástroj Evropské komise v programu Horizon 2020, který dává příležitost poskytovatelům z jednotlivých členských zemí, jako je Technologická agentura ČR (TA ČR), vyhlašovat společné výzvy na dohodnutá témata v různých oblastech.

26. 9. 2018

TA ČR

Italský vědec Giulio Superti-Furga získal několik grantů Evropské výzkumné rady (ERC) a v roce 2017 se stal i členem vědecké rady ERC. Podle něj mezi výzkumníky koluje o nejprestižnějších evropských vědeckých grantech řada mýtů. Nedávno proto publikoval text, v němž některé z nich vyvrací a dodává, že není třeba se podání žádosti o ERC grant obávat.

25. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací a vysokých škol, převážně z Jihomoravského kraje, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje.

24. 9. 2018

JIC

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dne 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA).

24. 9. 2018

MŠMT

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 4. veřejná soutěž programu GAMA, podprogram 2 pro projekty Seal of Excellence SME Instrumentu fáze 1, které tuto pečeť obdržely v 2. či 3 uzávěrce roku 2018, bude vyhlášena dne 10. 10. 2018.

22. 9. 2018

TA ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA, vyhlášené dne 6. 6. 2018.

19. 9. 2018

TA ČR

Výzkumný fond CELSA (Central European Leuven Strategic Alliance) přijímá návrhy projektů spolupráce mezi výzkumníky partnerských organizací, které povedou ke spolupráci v H2020 nebo obdobném evropském programu. Uzávěrka pro podávání návrhů je 26. 10. 2018.

18. 9. 2018

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 3. 10. 2018 bude vyhlášena národní veřejná soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017, která je zaměřena na projekty z oblasti informačních a komunikačních technologií.

17. 9. 2018

TA ČR

Fulbrightova komise přijímá žádosti o prestižní stipendia na pobyty českých studentů, pedagogů a vědců ve Spojených státech a na hostování amerických stipendistů na institucích v České republice. Uzávěrky pro pobyty v příštím akademickém roce se blíží.

16. 9. 2018

Vědavýzkum.cz