facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Univerzita Karlova a Masarykova univerzita podaly nejvíce žádostí do 2. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA vyhlášené Technologickou agenturou ČR (TA ČR). Do soutěže bylo přihlášeno celkem 362 projektů – o čtvrtinu více než v podzimním prvním kole.

8. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. září 2018 pořádá v Praze národní informační den k programu INTER-EXCELLENCE, konkrétně k páté výzvě v podprogramu INTER-EUREKA.

8. 8. 2018

MŠMT

K výročí 350 let od svého založení vyhlásila společnost Merck výzvu na podporu základního průlomového výzkumu v oblastech, které považuje za klíčové pro budoucnost. Merck poskytne vybraným uchazečům grant až 350 tisíc eur za rok. Uzávěrka přihlášek je do 15. 8. 2018.

7. 8. 2018

Vědavýzkum.cz

John Maddox Prize je cena udělovaná na počest britského biologa a zaníceného obránce vědy Johna Maddoxe. Cena je určena pro lidi, kteří se svou prací snaží přiblížit vědu veřejnosti. Uzávěrka nominací je 13. srpna 2018.

5. 8. 2018

ERA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 2. srpna 2018 vyhlásilo 5. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE119 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA.

3. 8. 2018

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo soutěž v podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Má za cíl podpořit mezinárodní spolupráci excelentních výzkumných týmů. Projekty je možné podávat do 15. září 2018.

2. 8. 2018

MŠMT

Nové problémy si žádají nová řešení. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR proto vyhlásily novou výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí. Zaměřena je na ekoinovace – inovativní projekty, které využívají netradiční nebo u nás nepoužívané technologie s přínosem pro životní prostředí.

1. 8. 2018

Třetí ruka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda vyhlašuje 10. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě.

29. 7. 2018

MŠMT

Technologická agentura ČR pořádá seminář pro zájemce o účast v aktuálním Programu BETA2, který je určený na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby jednotlivých resortů státní správy.

29. 7. 2018

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky výzvy č. 02_17_026 (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce) v prioritní ose 1 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

28. 7. 2018

MŠMT