instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Společnost enovation pořádá v průběhu září a října sérii seminářů na téma „Jak získat dotace na výzkum a vývoj“. Semináře se budou konat po celé České republice, první z nich se uskuteční už 25. září 2019 v Ostravě.

17. 9. 2019

enovation

Technologické centrum AV ČR organizuje 4. října 2019 informační den za účasti zástupce Evropské komise. Akce se týká aktuálních výzev v oblasti Informačních a komunikačních technologií v programu Horizont 2020.

13. 9. 2019

Technologické centrum AV ČR

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava pořádá v úterý 1. října 2019 odborný seminář s názvem „Grantové příležitosti pro podnikatele". Akce je určena malým a středním podnikatelům a účast na ni je zdarma.

12. 9. 2019

VŠB-TUO

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 12. června 2019.

11. 9. 2019

Technologická agentura ČR

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

10. 9. 2019

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá seminář ke 3. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, který se uskuteční dne 25. září 2019 v Praze.

10. 9. 2019

Technologická agentura ČR

Nadační fond Martiny Roeselové byl zřízen za účelem podpory vědecké činnosti vědců a vědkyň v oblasti přírodních věd, kteří se dočasně nemohou plně věnovat vědecké činnosti z důvodu péče o předškolní dítě. Zažádat o grant je možné do 30. 9. 2019.

9. 9. 2019

Vědavýzkum.cz

Granty, které uděluje organizace EMBO začínajícím vědcům v oblasti věd o živé přírodě, představují jedinečnou příležitost pro rozvoj nezávislé vědecké kariéry i excelentní vědy v Česku. Vědecká komunita proto nyní vyzývá vládu, aby se zavázala k navýšení počtu kofinancovaných grantů na 1-3 ročně.

6. 9. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR pořádá v pondělí 14. října 2019 v Praze seminář zaměřený na zásady přípravy projektového návrhu do poslední výzvy ERA Chairs.

6. 9. 2019

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky již 6. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA na podporu spolupráce mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Ve výzvě uspělo celkem 7 projektů.

5. 9. 2019

Vědavýzkum.cz