facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura ČR (TA ČR) avizovala vyhlášení první veřejné soutěže v programu KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z Fondů EHP a Norska na 17. 4. 2019.

30. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Akademie věd České republiky (AV ČR) a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) vyhlašují druhou výzvu v programu TANDEM, jehož cílem je podpora excelentního výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. První kolo kandidatur zájemců je otevřeno do 15. května 2019.

29. 1. 2019

CEFRES

Technologické centrum AV ČR zve na seminář Finanční aspekty programu Horizont 2020, který se bude konat 8. března 2019 v Praze. Seminář bude možné sledovat i online.

26. 1. 2019

TC AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výzvy návrhů společných česko-německých výzkumných projektů. Uspěly čtyři projekty. Na dvou z nich se bude podílat Masarykova univerzita, jeden získala Univerzita Karlova. Podporu získá také projekt Institutu klinické a experimentální medicíny.

25. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Česká republika dlouhodobě rozvíjí spolupráci s Bavorskem v oblasti výzkumu, vývoje a vysokoškolského vzdělávání. Pro zájemce připravuje Česko-bavorská vysokoškolská agentura nejrůznější typy grantů a stipendií, které podpoří vědeckou činnost či mobilitu studentů a akademiků.

23. 1. 2019

Vědavýzkum.cz

Jaké možnosti nabízí program Horizont 2020 vědcům ze společenskovědních a humanitních oborů? Vyšla aktualizovaná publikace Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities, v níž jsou uvedeny aktuální možnosti financování výzkumných projektů.

21. 1. 2019

TC AV ČR

Řídicí orgán OP VVV vyzval výzkumné organizace k předkládání indikativních projektových záměrů strategických projektů v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání na programové období 2021 – 2027, jejichž předpokládaná finanční náročnost přesáhne 1 mld. Kč.

19. 1. 2019

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu mezinárodních česko-francouzských a česko-polských projektů. Ve spolupráci s Francií bylo vybráno patnáct projektů, česko-polských projektů bude podpořeno sedmnáct.

15. 1. 2019

MŠMT

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, vyhlášené dne 17. 10. 2018.

12. 1. 2019

Technologická agentura ČR

Grantová agentura České republiky vyhlásila výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu mezinárodních projektů na základě smlouvy o bilaterální spolupráci s Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan.

11. 1. 2019

Grantová agentura ČR