facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Finská Technologická Akademie (Technology Academy Finland, TAF) zveřejnila výzvu k nominování kandidátů na cenu Millennium Technology Prize 2020 za průlomové technologické inovace. Výzva bude otevřená do 31. července 2019, vítěz získá 1 milion euro.

29. 5. 2019

MŠMT

Pět milionů ročně po dobu pěti let a volnost ve výzkumu může získat vědec, který uspěje ve výzvě Masarykovy univerzity. Na Fakultu informatiky a Filozofickou fakultu MU zatím zamířili úspěšní žadatelé ze zahraničí o jedinečný grant Masarykovy univerzity – MUNI Award in Science and Humanities.

27. 5. 2019

Masarykova univerzita

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 veřejnou soutěž o účelovou podporu na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje. Návrhy lze podávat do 28. června 2019.

23. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR pořádá seminář k první veřejné soutěži Programu TREND, podporogram 1 – Technologičtí lídři, který se uskuteční ve středu 29. května v Praze.

22. 5. 2019

TA ČR

Technologické centrum AV ČR organizuje dne 19. 6. 2019 seminář k přípravě návrhů projektů do poslední výzvy TWINNING v programu H2020 (označení WIDESPREAD-05-2020). Záměrem semináře je seznámit účastníky se zásadami příprav jednotlivých částí projektového návrhu, s finančními specifiky a nezbytnými strategiemi, které musí být v návrhu zmíněny.

20. 5. 2019

TC AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve středu 15. 5. 2019 vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST, jehož cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST.

17. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace (API), agentury CzechInvest a Technologické agentury ČR zvou na seminář, který účastníky seznámí s aktuální podporou a dotacemi pro výzkum a vývoj. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2019 v Jihlavě.

15. 5. 2019

API

Začátkem května byl odstartován sběr nominací do soutěže Česká hlava. Nominovat lze české vědce, konstruktéry a nadané vysokoškolské studenty. I letos na laureáty čeká odměna ve výši 1 350 000 Kč. Lhůta pro podávání přihlášek je 30. června 2019. Nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout, vyhlašuje každoročně společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády České republiky.

14. 5. 2019

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) pořádá dne 13. května 2019 informační seminář k 1. veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1, který se bude zaměřovat na podmínky a specifikace programu.

7. 5. 2019

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže v podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). Mezi deset projektů rozdělí více než 85 milionů korun.

5. 5. 2019

Vědavýzkum.cz