facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Vědavýzkum.cz

Vědavýzkum.cz

Léčba nádorových onemocnění, nové metody průniku léčiv do centrálního nervového systému či převratný výzkum vakua za pomoci laserů. Tím vším se zabývají tři vítězky prestižní soutěže L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 2019. Letos soutěžily vědkyně v kategorii do čtyřiceti let.

V úterý 25. června 2019 se v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT uskuteční Konference česko-japonského technologického partnerství. Akci pořádá Japonská organizace pro podporu zahraničního obchodu (JETRO) spolu s Technologickou agenturou ČR (TA ČR), Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a japonskou organizací NEDO.

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení na pozici: Právník / Právnička.

V pondělí 17. června 2019 byla v rámci EXPERIENTIA DAY odtajněna jména letošních stipendistů, které čeká roční stáž na instituci dle vlastního výběru. Nadace Experientia, která akci pořádala, podporuje českou vědu již 5 let. Do světa dosud vyslala 11 mladých chemiků a na jejich podporu vyčlenila již více než 16 milionů korun.

Speciální typ vláken vědců Univerzity Pardubice zařadili organizátoři světového veletrhu TechConnect, který právě probíhá v USA, mezi nejlepší nové materiály. Prestižní ocenění udělili materiálu z vláken oxidu křemičitého, který má výrazné absorpční vlastnosti.

Nad budoucími vztahy Švýcarska a Evropské unie v oblasti vědy roste nejistota. Ohroženy jsou i prestižní švýcarské univerzity, kterých se případné vyloučení země z evropského rámcového programu může hluboce dotknout. Prezident jedné z nich, Joël Mesot, varoval, že by tímto krokem prodělala jak jeho země, tak i Evropská unie.

Středoevropský technologický institut VUT v Brně (CEITEC VUT) vypisuje přijímací řízení na obsazení pracovní pozice Pracovník či pracovnice projektové podpory.

Odborníci Správy informačních technologií města Plzně ve spolupráci s vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli požární senzory umístitelné pomocí dronů v místě krizové události. Hasičům mohou pomoct především ve špatně dostupném terénu efektivně zvládnout krizovou situaci.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zve na informační seminář pro zájemce o účast v aktuální čtvrté výzvě programu ERC CZ, jež má podpořit neúspěšné projekty, které žádaly o podporu v programech Evropské výzkumné rady (ERC).

Strana 1 z 325