instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle
Vědavýzkum.cz

Vědavýzkum.cz

Postavení českých vysokých škol se v žebříčku zemí s rozvíjející se ekonomikou, až na výjimky, rok od roku zhoršuje. Jako u mnoha dalších žebříčků je to způsobeno především zvyšujícím se počtem institucí zahrnutých do srovnání. Můžeme mluvit i o zaostávání sektoru českého vysokého školství za některými progresivnějšími státy?

Centrum transferu technologií Akademie věd ČR hledá nového kolegu do marketingového týmu.

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) prodlužuje možnost podat projekty do druhé veřejné soutěže v Programu TREND podprogram 2 Nováčci. Tyto projekty mají pomoci nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které je doposud nerealizovaly na pravidelné bázi.

Byla zahájena registrace na jednotlivé moduly v rámci dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací společnosti alevia. Vzdělávací program pro širokou cílovou skupinu složený z dvanácti dvoudenních modulů startuje v dubnu v Praze. 

V souvislosti s pokračujícím sporem na Univerzitě Palackého v Olomouci a její Přírodovědecké fakultě vyjádřili emeritní děkani šesti přírodovědeckých fakult souhlas s memorandem vydaným bývalými rektory univerzity a vyzvali její současné vedení, aby se zasadilo o respektování standardních pravidel etiky vědecké práce.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá kolegu / kolegyni na pozici Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Technologické centrum AV ČR během první poloviny tohoto roku uspořádá semináře ze série modulů „Jak na Horizont 2020 / Horizont Evropa“. Seminář s názvem „Jak připravit výzkumný projekt pro H2020“ se uskuteční již 17. března 2020.

Technopark VŠCHT v Kralupech nad Vltavou sestrojil zařízení, které nabízí unikární řešení pro monitoring koroze. Partnerem projektu se za oblast průmyslu stala firma GEMA s.r.o, která do projektu vložila své znalosti z oboru. Oba partnery pomohlo spojit Středočeské inovační centrum.

Při příležitosti konání Předsednické konference k programu MSCA v chorvatském Záhřebu ve dnech 27. a 28. dubna 2020 budou vyhlášeny ceny pro výzkumníky MSCA Awards. Uzávěrka přihlášek je 1. března 2020.