facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Vědavýzkum.cz

Vědavýzkum.cz

Nový softwarový nástroj českých výzkumníků pomůže obcím při výběru vhodných a k přírodě ohleduplných adaptačních opatření. Inovativní aplikace představuje jednotlivá přírodě blízká řešení a přehlednou formou shrnuje přínosy daných opatření z hlediska zmírňování dopadů změny klimatu. Pro vybrané příklady opatření pak autoři projektu zpracovali ekonomickou analýzu nákladů a přínosů.

Rektor Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Referent/ka veřejných zakázek.

S novými plány na podporu evropského výzkumu vyhlásila Evropská komise celou sérii veřejných konzultací, které se týkají jak strategického plánování v jednotlivých programech, tak jejich konkrétní implementace. Většina konzultací je přístupná do září 2019.

Díky unikátní technologii dokáže inovativní firma vytisknout makety a prototypy, které jsou k nerozeznání od originálu, včetně napodobení vzhledu jiných materiálů, jako je kov, sklo nebo keramika.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo 1. srpna 2019 soutěž v podprogramu INTER-TRANSFER (LTT20) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Má za cíl podpořit mezinárodní spolupráci excelentních výzkumných týmů. Projekty je možné podávat do 15. září 2019.

Společnost MSR Engines využila dotační podporu spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně (VUT) na matematickém výpočtu parametrů motoru s rotačním pístem. Tento projekt čerpal dotaci z programu Inovační vouchery z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). MSR Engines díky tomu pokračuje ve spolupráci s VUT i na dalších projektech.

Společnost NenoVision vstoupila zhruba před třemi lety na trh s mikroskopy se svým vlastním atomarním zařízením LiteScope, které umožňuje trojrozměrné zobrazování. Nyní zástupci brněnské společnosti Y Soft oznámili záměr investovat do NenoVision 20 miliónů korun díky své nové investiční platformě. NenoVision je historicky prvním spin-offem CEITEC VUT.

Kvůli řadě případů vědeckého pochybení položilo Švédsko legislativní základy pro vládní agenturu s názvem Research Misconduct Board, která bude mít za úkol jejich prošetřování. Země tak jde po stopách sousedního Dánska, jež v roce 2017 vytvořilo první agenturu tohoto typu na světě.

Objektiv státní podpory start-upů namířil svůj hledáček i na inovace v zemědělství. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zapojila do svých programů již čtyři mladé firmy nabízející řešení pro efektivnější využití našich zemědělských produktů/surovin.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích realizuje v letech 2017-2021 projekt „Budování expertních kapacit – transfer technologií“. Cílem projektu je rozvíjet Kancelář transferu technologií na JU (KTT JU).