facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Vědavýzkum.cz

Vědavýzkum.cz

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí je veřejnou výzkumnou institucí, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozici Výzkumný a vývojový pracovník – hodnocení prací.

Vyšel nový Academic Ranking of World Universities 2019, známý také jako Šanghajský žebříček, který srovnává tisícovku nejlepších světových univerzit. Jako první se v něm už po sedmnácté umístila Harvard University. Žebříčku dominují anglosaské univerzity, z českých škol se nejlépe umístila Univerzita Karlova, jako druhá pak Univerzita Palackého v Olomouci.

Jihomoravské inovační centrum pořádá v úterý 17. září v Brně výroční konferenci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Čtvrtý ročník konference ponese téma „Dovednosti a kompetence pro budoucnost: kam nás směřují data?“.

Od září začnou platit nové programy ekonomické migrace, které schválila vláda. Měly by zjednodušit a urychlit získávání pracovníků ze třetích zemí a snížit bezpečnostní rizika spojená s pracovní migrací. Nejvíce výhod přinese Program klíčový a vědecký personál, který je určen špičkovým a výzkumným pracovníkům.

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) vyhlásilo ke dni 22. srpna 2019 stávkovou pohotovost. Jde o reakci na dlouhodobé spory s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Níže přikládáme oficiální vyjádření univerzity.

Profesor klinické farmakologie Michael Murphy (60) je od začátku letošního července až do roku 2023 prezidentem Evropské univerzitní asociace (European University Association, EUA), která sdružuje více než 800 univerzit ze 46 zemí Evropy. Je také prvním Irem, který stane v čele EUA.

Technologická agentura ČR je zapojena do schématu ERA-NET cofund Horizontu 2020, který cílí na podporu spolupráce partnerů z evropských i mimoevropských zemí. Národní poskytovatelé z jednotlivých členských zemí obvykle jednou ročně vyhlašují společné výzvy (tzv. Joint Calls), do kterých předkládají své projekty mezinárodní projektová konsorcia.

Minulý týden v Telči proběhl další ročník letní školy organizovaný společností alevia, partnerem portálu. Tentokrát byla určena manažerům výzkumných organizací a zástupcům center transferu technologií. Diskutovala se témata spojená s ochranou duševního vlastnictví, oceňováním a transferem, ale i aktuální směřování vědní politiky či nadměrná byrokracie ve vědě.