facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle
Vědavýzkum.cz

Vědavýzkum.cz

Dne 18. září 2019 se konal druhý ročník konference k regionální inovační strategii, která již druhým rokem motivuje k výzkumu v Libereckém kraji. Zúčastnění měli možnost si vyslechnout příspěvky o významu a dopadech inovací, způsobech, jakým je kraj podporuje, a také vidět úspěšné projekty, které v kraji vznikají.

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pracovní místo Vedoucí Centra vědeckých informací.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 18. září 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

The British Academy vydala zprávu, která analyzuje posledních sto let vývoje britských výzkumných politik. Ze studie vyplývá řada poučení i pro současnost. Například ukazuje, že špatná politická rozhodnutí mají v oblasti výzkumu dlouhodobé následky, které se jen velmi obtížne napravují. A že inkluzivita a transparentnost byly britské vědě vždy k užitku.

Na půdě Akademie věd ČR byly dnes třem vědcům uděleny Akademické prémie. Z rukou předsedkyně Evy Zažímalové ocenění převzali Michal Ernée z Archeologického ústavu Praha, Martin Kalbáč z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského a Milan Paluš z Ústavu informatiky, kteří patří ke špičkám ve svých oborech.

Přinášíme vám další ze série rozhovorů s držiteli vědecké ceny Francouzského velvyslanectví v Praze. Ivana Mejdrová působí na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a za svou vědeckou činnost byla v roce 2018 oceněna Cenou Sanofi v oboru farmacie. Co jí inspirovalo k práci ve výzkumu? A na co by se měl začínající vědec připravit?

Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová si Vás dovolují pozvat na konferenci s diskusními panely na téma Rodičovství, péče a vědecká profese: současnost a budoucnost, která se uskuteční ve čtvrtek 10. října 2019 ve Frýdlantském salónku Senátu Parlamentu ČR.

Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého kraje vyhlašují 2. ročník soutěže o nejinovativnější firmu regionu za rok 2019. Hodnotit se budou inovace výrobků, služeb a technologií. O ceny se letos utkají firmy v kategoriích zavedené malé a střední podniky a začínající firmy.

Již 14. ročník Dnů vědy a techniky Západočeské univerzity zasvětí žáky základních a středních škol i veřejnost do tajů technických a přírodovědných oborů. Během pátku 20. a soboty 21. 9. 2019 se mohou návštěvníci těšit na 32 interaktivních expozic připravených fakultami Západočeské univerzity v Plzni.

Jedním z cílů chorvatského předsednictví v Radě Evropské unie bude i otázka odlivu vědeckých kapacit ze zemí střední a východní a Evropy. To alespoň tvrdí Tome Antičić, náměstek chorvatské ministryně pro vědu a vzdělávání.