facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Národní centrum Průmyslu 4.0. je novým partnerem rubriky Podcasty

8. 6. 2022
Národní centrum Průmyslu 4.0. je novým partnerem rubriky Podcasty

Národní centrum Průmyslu 4.0, které od roku 2021 podporuje činnost portálu Vědavýzkum.cz, se stalo také partnerem naší nejnovější rubriky Podcasty. V této rubrice si můžete poslechnout podcasty o nejnovějším dění ze světa české vědy, výzkumu, inovací či vysokého školství.

NCP

Národní centrum Průmyslu 4.0 je otevřenou akademicko-průmyslovou platformou propojující přední nositele inovací z řad soukromého i veřejného sektoru „Centrum má nyní přes 50 partnerů z různých oblastí. Spojujeme téměř všechny české technické vysoké školy, dále průmyslové firmy, výrobce technologií pro Průmysl 4.0, integrátory a také instituce, které se touto problematikou zabývají. Celé toto uskupení vytváří unikátní prostředí pro rozvoj Průmyslu 4.0, neboť v sobě zahrnuje technologie, vzdělávání, podporu rozvoje testbedů i osvětu,“ vysvětlil v rozhovoru Jaroslav Lískovec, který od roku 2018 stojí v čele Národní centrum Průmyslu 4.0. To je partnerem portálu Vědavýzkum.cz už od začátku roku 2021.

Hlavním cílem národního centra je přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků, a šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost.

„Za posledních sto let prodělalo lidstvo obrovský rozvoj. Jedním z důvodů, proč se tak stalo, byla průmyslová revoluce. Skutečný skok přišel až ve chvíli, kdy člověk získal více volného času na úkor manuální práce. Najednou měl čas být kreativní, a tak začal rozvíjet nápady, vymýšlet nové výrobky a služby. Stejně tak je tomu i dneska. Umělá inteligence může lidstvo ohromně posunout,“ vysvětluje Jaroslav Lískovec novou společenskou situaci, ve které se nacházíme.

„Zavádění Průmyslu 4.0 je časově, investičně i logisticky náročný projekt. Neočekáváme, že za deset let budou všechny firmy plně digitalizované, ale bylo by dobré, aby zde prvky Průmyslu 4.0 zdomácněly a aby už všechny firmy věděly, o čem se mluví,“ domnívá se Lískovec. Celý rozhovor s Jaroslavem Lískovcem s redakcí Vědavýzkum.cz si můžete přečíst zde.

Letošní úspěchy

Letos se do ekosystému Národního centra průmyslu 4.0. zařadilo nově vzniklé Národní centrum Stavebnictví 4.0, které má přímo i nepřímo podporovat účast v národních i mezinárodních projektech posilujících výzkumné, vývojové a inovační interakce mezi akademickými a průmyslovými partnerskými subjekty v oblasti stavebnictví. Šířit má také povědomí o koncepci Stavebnictví 4.0, což je zcela nová praxe, která do stavebnictví zavádí digitalizaci, automatizaci a udržitelné environmetální chování.

Aktuálně se Národnímu centru průmyslu 4.0 podařilo vstoupit jako vůbec první české organizaci do asociace Gaia-X. Tato asociace představuje novou generaci datové infrastruktury. Je to otevřený, transparentní a bezpečný digitální ekosystém, který zpřístupňuje a sdílí data a služby v důvěryhodném prostředí. Připojením Národního centra průmyslu 4.0 do ekosystému získají české společnosti přístup ke službám Gaia-X a mohou tak využívat řadu výhod, které vyplývají z přístupu na suverénní cloudové prostředí – ať už jde o bezpečného ukládání dat, diverzifikaci míry závislosti na neevropských provozovatelích či vytvoření propojeného systému lokálních provozovatelů cloudových služeb.

Podcasty o inovacích a lidech, kteří je tvoří

Národní centrum průmyslu 4.0 také připravuje pravidelný podcast s názvem Inovacast, ve kterém nejrůznější hosté z českého průmyslu průmyslu hovoří o inovacích, svém pohledu na dění v oboru a budoucnosti českého průmyslu.

Mezi hosty dosud byli například Vladimír Mařík, Eduard Palíšek nebo Petr Vostrý a Jitka Řeháková z České spořitelny. Následovali také Daria Hvížďalová, spoluzakladatelka technologického startupu Mainware, sinoložka a vědkyně, Luboš Lukasík z představenstva společnosti T-Mobile, Josef Kotrba, chairman české pobočky Deloitte nebo Jiří Bavor z firmy ATOS. Určitě si poslechněte rozhovor s Jakubem a Milanem Málkovými o jejich snaze změnit svět oceli. O výzvách v oblasti rozvoje lidských zdrojů hovoří Radka Šušková a o 3D tisku diskutoval Ondřej Štefek. Nové díly vychází vždy každou středu.

Podcasty o vědě, výzkumu, technologiích, inovacích a vysokém školství

V naší nové rubrice PODCASTY se tak kromě Inovacastu můžete setkat také se sérií Akademie věd ČR s názvem Věda na dosah nebo s podcasty z dílny ELI Beamlines. Od VUT v Brně si můžete poslechnout podcast s názvem Technicky vzato. Masarykova univerzita zase produkuje pravidelný Science slam MUNI. Ze Zlína pochází podcast UTButebe. V něm si dozvíte zajímavosti ze života Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Podcast Jedničky a nuly připravuje Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze s cílem přiblížit nejnovější informační technologie široké veřejnosti. CarbonCast zase přináší informace o životě na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Nezaostávají však ani sociálně-vědní nebo humanitní obory. Z dílny Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pochází podcast De Facto a na Filozofické fakultě pravidelně vytvářejí sérii Balast. Za poslech určitě stojí také Open Science Podcast, které na nejstarší české univerzitě vytváří tamější Centrum pro podporu open science. V nové rubrice najdete podcastů a podcastových sérií více a další stále přibývají.

 

Autor: Vědavýzkum.cz