facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Portál Vědavýzkum.cz slaví první narozeniny!

1. 9. 2017
Portál Vědavýzkum.cz slaví první narozeniny!

Portál Vědavýzkum.cz vznikl v září 2016 s cílem poskytovat nezávislé a přehledné informace o vědní politice a výzkumu na jednom místě. Během prvního roku se redakci podařilo navázat spolupráci s významnými partnery a vybudovat platformu nejen pro aktuální zpravodajství ze světa vědy, ale také pro nezávislou diskusi nad palčivými problémy české vědní a vysokoškolské politiky.

„Mnoho organizací veřejné správy, vysokých škol a veřejných výzkumných institucí již zahrnulo naši redakci do svého press listu, takže máme aktuální přehled o tom, co se na těchto institucích děje. Intenzivní je i spolupráce s pracovišti transferu technologií,“ říká Aleš Vlk, zakladatel portálu. V červenci byl navíc posílen redakční tým s cílem zvýšit podíl vlastních článků a rozhovorů se zajímavými osobnostmi.

Kromě vlastních příspěvků a rozhovorů tvoří obsah portálu odborné články (např. k právní problematice) a články přebírané od partnerů (Akademie věd ČR, Technologická agentura ČR, Technologické centrum AV ČR, Úřad průmyslového vlastnictví a další). Zcela unikátní součástí portálu je rubrika blogy a rozhovory, do které přispívá pravidelně řada významných osobností českého prostředí výzkumu, vývoje a inovací (Rut Bízková, Martin Bunček, Martin Duda, Václav Hořejší, Jiří Chýla, Miroslav Janeček, Daniel Münich, Jiří Nantl, Tomáš Opatrný, Vlastimil Růžička, Martin Srholec, Michael Šebek, Dalibor Štys či František Vácha). Součástí této rubriky jsou také publikované příspěvky novináře Martina Rychlíka a rozhovory publicisty Jana Žižky.

Návštěvnost portálu od jeho vzniku neustále roste a postupně se vyšplhala na úroveň kolem 15 tisíc návštěvníků za měsíc. Denně pak portál navštíví v průměru zhruba 500 návštěvníků. Skupina čtenářů je poměrně široká – patří k ní pracovníci výzkumných organizací, zaměstnanci veřejné správy i soukromého sektoru, studenti, novináři i odborná veřejnost.

„Ukazuje se, že existující čtenáři se naučili sledovat portál pravidelně a tráví na něm více času. Překvapivě i v období letních prázdnin,“ upozorňuje Aleš Vlk. „Snažíme se být aktivní také na sociálních sítích, kde čtenáře každý den informujeme o nejzajímavějších příspěvcích, každé úterý pak zájemcům rozesíláme newsletter s vybranými příspěvky, které byly publikovány na portále předchozí týden,“ dodává.

Na samém počátku bylo portálu Českým národním střediskem ISSN při Národní technické knihovně přiděleno International Standard Serial Number pro pokračující zdroj na internetu (ISSN 2533-4522). Od června 2017 je obsah portálu také monitorován společností Newton Media.

V uplynulém roce se portál Vědavýzkum.cz stal mediálním partnerem řady akcí – například KRECon2016: Mladá věda do šuplíku nepatří, Veletrhu Věda, Výzkum, Inovace, konference MAFRA Events: Byrokratizace vědy, Mezinárodního filmového festivalu Academia Film Olomouc (AFO) či Veletrhu Vědy AV ČR a dalších.

Do budoucna plánuje tým portálu Vědavýzkum.cz organizovat také odborné konference s tematickým zaměřením na oblast vědní politiky, výzkumu a vývoje. Na podzim tohoto roku by měl navíc k obsahu portálu přibýt aktualizovaný přehled dotačních zdrojů a finančních příležitostí pro oblast výzkumu a vývoje zacílený jak na individuální (granty, stipendia), tak na institucionální podporu – domácí a zahraniční.

Všem čtenářům děkujeme za přízeň a věříme, že obsah portálu pro ně bude nadále přínosem.

 

Za portál Vědavýzkum.cz

Jiří Stanzel, Aleš Vlk a Jan Tesárek