facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – „Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění“ a zveřejňuje předběžné parametry. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 26. října 2022.

20. 9. 2022

Technologická agentura ČR

V Ostravě proběhne již druhý ročník konference Business2Science, která cílí na efektivní spolupráci mezi světy podnikání a výzkumu. Desátého listopadu přivítá Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) významné řečníky z obou sfér, aby debatovali o různých podobách výzkumné excelence. Pestrý program má vést k většímu porozumění a snadnější kooperaci během vytváření inovací.

19. 9. 2022

Moravskoslezské inovační centrum

Zájem publika o fascinující svět vážek, které známe hlavně v jejich okřídlené životní fázi, vzbudila bioložka Eva Bílková z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Při finálovém večeru Český Vševěd 2022 získala dav Univerzitního kina Scala v Brně bez výjimky na svoji stranu a s 264 hlasy zvítězila. Patří jí titul nejlepší popularizátorky v soutěži v science slamu Noci vědců Český Vševěd.

18. 9. 2022

Ostravská univerzita

Od 14. 9. 2022 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2022. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 23. 11. 2022.

18. 9. 2022

Technologická agentura ČR

Blíží se termíny pro podávání žádostí o projekt spolupráce a stipendium programu AKTION Česká republika – Rakousko na podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru pro rok 2023.

17. 9. 2022

Dům zahraniční spolupráce

Ve výzvě pro Kulturu, kreativitu a inkluzivní společnost HORIZON-CL2-2022, která byla v pořadí druhou výzvou během programu Horizont Evropa a měla uzávěrku 20. dubna 2022, bylo předloženo celkem 745 projektů a z nich 84 vybráno k financování. Podívejte se také na přehled počtů projektů v jednotlivých oblastech výzkumu.

16. 9. 2022

Nadace Experientia podpořila mimořádným grantem ve výši přes půl milionu korun ukrajinské vědkyně, které od jara 2022 bádají ve skupině Petra Kovaříčka na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

16. 9. 2022

Nadace Experientia

Řady výzkumníků Vysoké školy chemicko-technologické v Praze rozšířil špičkový zahraniční odborník Andrea Brancale z Univerzity v Cardiffu. Mezinárodně uznávaná osobnost zvítězila v konkurzu na pozici „Chair Medicinal Chemistry“ s cílem vybudovat na univerzitě novou excelentní výzkumnou skupinu a produkovat vysoce kvalitní vědecké výstupy v oblasti medicinální chemie.

15. 9. 2022

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Skleníkové plyny v půdách, „svítící“ křemík i orální historie jako metoda výzkumu. Experti napříč různými oblastmi dnes převezmou Čestné medaile Akademie věd České republiky za zásluhy ve svých oborech. Čestné oborové medaile obdrží deset laureátů, čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová předá Miroslavu Šimkovi.

15. 9. 2022
Akademie věd ČR
Array
(
)

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů na jednoho člena Komise pro hodnocení výzkumných organizací z oblasti technických/aplikovaných věd a jednoho člena z oblasti přírodních věd. Návrhy je možné podávat do 5. října 2022.

14. 9. 2022