facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 5. února 2020 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1), podprogramu 1 Společné výzkumné projekty.

12. 3. 2020

Ministerstvo vnitra

V návaznosti na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu z 10. 3. 2020, zakazující akce nad 100 účastníků, byl pořadatel nucen konferenci VšeVěd 2020 v původním termínu 25.3. - 27.3.2020 zrušit.

11. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá v rámci aktivit plynoucích z Inovační strategie České republiky pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost dne 2. dubna 2020 seminář zaměřený na podrobné seznámení s celosvětovou patentovou databází Evropského patentového úřadu Espacenet.

11. 3. 2020

Úřad průmyslového vlastnictví

Univerzita Karlova se rozhodla vzhledem k opatření v souvislosti s coronavirem zrušit seminář Ženy ve vědě, který se měl uskutečnit dne 11. 3. 2020.

10. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje výzvu Evropské centrum excelence v umělé inteligenci pro bezpečnější společnost v rámci programu Umělá inteligence pro bezpečnější společnost. Uzávěrka žádostí je 15. 4. 2020.

10. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologické centrum AV ČR s podporou Evropské komise a projektu Access2EIC pořádá ve čtvrtek 26. března 2020 workshop "European Innovation Council Pilot: How to succeed in the EIC Pathfinder and Accelerator 2020 calls".

10. 3. 2020

Technologické centrum AV ČR

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 8. dubna 2020.

9. 3. 2020

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zve na konferenci „ERA Tour-de-Capitales“, jež si klade za cíl rozvinout diskuzi na téma budoucího rozvoje evropského výzkumného prostoru. Konference se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna 2020 v Praze.

9. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Do 31. března 2020 běží výzva k podávání tzv. Viability Assessment Projects, která financuje až 70 % uznatelných nákladů projektů, jejichž minimální rozpočet je 86 000 EUR. Cílem projektů může být uvedení nových inovativních produktů na nové trhy nebo ověření technických, komerčních, právních nebo socio-ekonomických parametrů inovativních nápadů pro tržní uplatnění. Podmínkou přihlášky je spolupráce s mimoevropským strategickým partnerem.

7. 3. 2020

Velvyslanectví ČR ve Washingtonu

V pondělí 20. dubna 2020 se v Praze uskuteční seminář, jehož cílem je přispět ke zvýšení povědomí o ochraně průmyslových práv a obchodního tajemství, jak v podnikatelské sféře, tak i v oblasti výzkumu a vývoje.

7. 3. 2020

Ch.Beck