facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC si Vás dovolují pozvat na ON-LINE Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC), který se uskuteční dne 8. září 2021 od 9.30 do 16 hodin (připojit se bude možné od 9 hod).

27. 8. 2021

Technologické centrum AV ČR

Společnost alevia pořádá dne 7. 12. 2021 tradiční workshop, který se zaměří na právní rámec výzkumu a vývoje. Workshop je plánován jako prezenční – uskuteční se v hotelu IBIS na Andělu v Praze.

26. 8. 2021

alevia

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil u Grantové agentury ČR (GAČR) správnost sestavení závěrečného účtu, vedení účetnictví a spolehlivost účetní závěrky za rok 2020. Kontroloři se zaměřili také na správnost údajů, které agentura předkládala pro hodnocení plnění státního rozpočtu.

24. 8. 2021

NKÚ

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční on-line ve čtvrtek 9. září od 15:00 do 17:00. Klíčovým tématem budou možnosti spolupráce s výzkumníky v USA.

24. 8. 2021

Vědavýzkum.cz

European Institute of Innovation and Technology pořádá dne 14. září 2021 online konferenci s názvem „The EIT Digital Flagship Conference 2021“. Jejím hlavním tématem bude digitalizace v Evropě.

21. 8. 2021

EIT

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF).

19. 8. 2021

Grantová agentura ČR

V pátek 17. září 2021 od 9:30 do 11:30 se na Masarykově univerzitě uskuteční přednáška na téma Základy transferu technologií a znalostí a péče o duševní vlastnictví na MU.

18. 8. 2021

Masarykova univerzita

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) si Vás dovoluje pozvat na workshop Hodnocení aplikovaného výzkumu podle METODIKY 2017+ zaměřený na technický aplikovaný výzkum, který se uskuteční ve středu 25. 8. 2021 na Českém vysokém učení technickém v Praze.

17. 8. 2021

RVVI

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 vyhlášené dne 12. května 2021.

16. 8. 2021

Technologická agentura ČR

Technologické centrum AV ČR vydalo e-learningové video k rozpočtu projektu v projektové žádosti nejčastějších typů akcí v rámci programu Horizont Evropa.

16. 8. 2021