facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Dne 27. 3. 2024 byl vydán poslední právní akt z výzvy Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jednalo se o rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Přírodní a antropogenní georizika, který realizuje Univerzita Karlova s rozpočtem 499 milionů korun. Celkově bylo z evropských prostředků podpořeno 26 projektů za 12,2 miliardy korun, které v následujících pěti letech posílí excelenci českého výzkumu.

3. 4. 2024

Operační program Jan Amos Komenský

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025.

2. 4. 2024

Grantová agentura ČR

V programu Horizontu Evropa narůstají příležitosti pro získání tzv. kaskádového financování, kde příjemce podpory vyhlásí v průběhu realizace projektu vlastní výzvy k podávání návrhů.

2. 4. 2024

Technologické centrum Praha

Koncem února 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo harmonogram výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a odsunulo tak vyhlášení výzev a zpřístupnění příjmu žádostí většiny programů.

1. 4. 2024

Deloitte

První společné online setkání mají za sebou zástupci řešitelských týmů mezinárodního projektu LESIA: Laser Engineered Surfaces/Interfaces for Advanced Batteries.

30. 3. 2024

CATRIN

Vláda schválila novelu zákona o vysokých školách, kterou předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek spolu s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou. Novela, která představuje důležitý krok směrem ke zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání a k posílení mezinárodní prestiže českých vysokých škol, má výrazně pozitivní dopad na podmínky doktorského studia v České republice.

29. 3. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ve středu 27. března 2024 se v prostorách Univerzity Karlovy uskutečnilo slavnostní vyhlášení prvního ročníku prestižní Ceny Czexpats in Science, kterou získala významná česká genomička Markéta Tomková z Oxfordské univerzity.

28. 3. 2024

Czexpats in Science

Evropská komise přijala rozhodnutí, na základě kterého si příjemci v projektech Horizontu Evropa a Euratom budou moci nově nárokovat osobní náklady formou jednotkových nákladů (unit costs).

28. 3. 2024

Technologické centrum Praha

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem životního prostředí informuje o přípravě 1. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2 (dále jen „veřejná soutěž”).

28. 3. 2024

Technologická agentura ČR

Přihlaste se do 20. dubna do nového ročníku grantového programu Expedice Neuron 2024 a získejte na svůj terénní výzkum až 1 milion korun.

27. 3. 2024

Nadace Neuron