facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 se v Bruselu v hotelu Renaissance Brussels koná konference nazvaná V4 Conference 2024 - Research Infrastructures, kterou pořádají kanceláře podpory výzkumu a inovací V4 v Bruselu (CZELO, SLORD, PolSCA, NRDIO).

25. 3. 2024

Dům zahraniční spolupráce

V březnu 2024 se na Univerzitě Palackého v Olomouci sešli odborníci, výzkumníci a pedagogové z různých akademických institucí včetně Katedry sociologie a sociální práce Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty sociálních věd Metropolitní univerzity v Oslu, aby diskutovali o výzvách a příležitostech, před kterými stojí univerzity v dnešním rychle se měnícím světě.

25. 3. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci

Alzheimer nadační fond každoročně uděluje mladým výzkumníkům a výzkumnicím Cenu Jana Bureše, s níž je spojená odměna 50.000 Kč. Uděluje rovněž stipendia vědkyním – matkám, která jim alespoň částečně pomohou překlenout náročné období na počátku jejich profesní kariéry. Úspěšné žadatelky získají příspěvek ve výši 80.000 Kč. Uzávěrka obou projektů je 31. května 2024.

24. 3. 2024

Alzheimer nadační fond

EIT Jumpstarter je jedinečný celoevropský preakcelerační program, který pomáhá začínajícím podnikatelům rozvíjet jejich podnikatelské nápady v oblasti techniky, technologií a vědy. Strategickým cílem tohoto programu je vytvořit udržitelný dopad ve středovýchodní a jižní Evropě tím, že podpoří inovace a podnikání v této části Evropy. Koncept programu vychází z reálných potřeb inovačního ekosystému těchto regionů.

22. 3. 2024

NCP 4.0

Až do 31. března 2024 je možné nominovat laureátky a laureáty na prestižní Ceny Neuron, které oceňují výzkum talentovaných vědců i vědecké osobnosti s mezinárodním renomé. Nadace Neuron letos udělí Ceny Neuron pro nadějné vědce až v sedmi oborech.

22. 3. 2024

Nadace Neuron

Čestné medaile uděluje Akademie věd za zásluhy v jednotlivých oborech. Dnes je převezmou tři laureáti: geolog, medievista a archeolog. Všichni ve svých oblastech posunuli poznání a inspirovali mnoho dalších odborníků i studentů. Jedna z medailí se uděluje za popularizaci výzkumu.

21. 3. 2024

Akademie věd ČR

Je otevřena výzva COST Open Call 2024.

21. 3. 2024

Technologické centrum Praha

Konference, která se koná 9. - 10. dubna 2024, je pořádána ve spolupráci s národní platformou Transfera.cz a bude se konat pod taktovkou Vysokého učení technického v Brně. V pátek 22. 3. 2024 končí registrace. 

21. 3. 2024

Transfera.cz

Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 8. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce (dále jen „Program SIGMA – DC4”).

21. 3. 2024

Významná evropská platforma Europe Startup Nation Alliance (ESNA) minulý týden vydala report Startup Nations Standard Report, na kterém se podílelo 21 evropských států. Ten ukazuje, že digitalizace je v Evropě na dobré cestě a většina zemí zavádí osvědčené postupy v oblasti digitálních služeb a regulačních inovací pro startupy.

20. 3. 2024

CzechInvest