facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo již čtvrtou výzvu v programu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF, která má za cíl podpořit kvalitní projekty předložené do výzvy H2020-MSCA-IF-2019, které nebyly financovány z důvodu nedostačujícího rozpočtu.

24. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Evropská komise vyhlásila výběrové řízení na programové manažery v oblasti průlomové čisté energie a environmentálních technologií.

24. 3. 2020

Technologická agentura ČR

V reakci na současnou pandemii koronovariu přijala Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (COST) rozhodnutí odložit uzávěrku podávání návrhů do výzvy COST na 29. října 2020.

23. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Byla otevřena mezinárodní výzva na podporu materiálového výzkumu a inovací M-ERA.NET 2 Call 2020. Lhůta pro příjem zkrácených verzí návrhů projektů je do 16. června 2020. V předchozím kole uspělo 13 českých žadatelů.

21. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Vzhledem k panující epidemiologické situaci může docházet k posunu některých termínů uzávěrek evropských výzev. Odložení termínu uzávěrky je opatřením řešícím obtíže, se kterými se v současné době potýkají mnozí uchazeči, členové programových výborů i hodnotitelé projektů.

20. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se rozhodlo vzhledem k aktuální situaci prodloužit lhůtu pro předkládání návrhů česko-rakouských projektů v základním výzkumu až do 5. června 2020.

20. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR na svém webu informovala o tom, že projekty v hodnocení a jejich plánovaná realizace běží dle plánu. V souvislosti s aktuální situací se však do odvolání mění úřední hodiny podatelny.

19. 3. 2020

Technologická agentura ČR

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých stránkách seznam výzev členských států a přidružených zemí na výzkum v oblasti COVID-19, ve kterých mohou participovat české subjekty.

19. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

S ohledem na rizika spojená s šířením viru COVID-19 a opatření ČR i dalších světových států přistoupili pořadatelé k přesunu 8. národní konference transferu z 2.- 4. 6. 2020 na podzim.

18. 3. 2020

Transfera.cz

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Prostředí pro život, vyhlášené dne 27. listopadu 2019.

18. 3. 2020

Technologická agentura ČR