facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Evropská komise zveřejnila často kladené otázky a odpovědi, které se týkají projektů postižených pandemií nemoci COVID-19. Komise se snaží vyjít vstříc ve všech aspektech, včetně větší flexibility s ohledem na práci z domova.

31. 3. 2020

Vědavýzkum.cz

Polská národní agentura pro akademické výměny (NAWA) zveřejnila výzvu na podávání žádostí do programu Ulam. Program je určen zahraničním vědcům, postdokům, kteří chtějí navázat vědeckou spolupráci s jednou z hostitelských institucí v Polsku.

30. 3. 2020

Technologické centrum AV ČR

Uzávěrka podávání přihlášek pro ocenění projektů Rámcových programů s celospolečenským dopadem Horizon Impact Award 2020 byla prodloužena do 15. dubna 2020.

29. 3. 2020

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zodpovídá často kladené otázky pro oblast vysokého školství a VaV vyplývající z dopadu epidemie COVID-19 na tyto oblasti a doplňuje informace k aktuálně řešeným situacím a důsledkům.

28. 3. 2020

MŠMT

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy předsednictvo Grantové agentury ČR, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace, schválilo přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů.

28. 3. 2020

Ve středu 25. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Výzvu VI programu podpory Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Cílem výzvy je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

27. 3. 2020

MPO

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 23. dubna 2020 Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF). Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Informační den k MSCA IF bude přenášen pouze on-line.

27. 3. 2020

Technologické centrum AV ČR

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny (dále jen „MESU“) vyhlásilo dne 25. 3. 2020 jednostrannou výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022.

27. 3. 2020

MŠMT

Žadatelům o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se prodlužuje lhůta pro podání žádostí a rovněž další termíny výzev.

26. 3. 2020

MPO

Prostřednictvím Technologické agentury ČR (TA ČR) podporuje stát projekty aplikovaného výzkumu a inovací, které reagují na současné výzvy a potřeby společnosti a snaží se přispět k růstu konkurenceschopnosti ČR. Právě kvalitní hodnocení nám pomáhá rozpoznat projekty s nejvyšším potenciálem.

25. 3. 2020