facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Autonomní robot záchranář se stal nejlepší IT diplomkou roku

15. 12. 2019
Autonomní robot záchranář se stal nejlepší IT diplomkou roku

Schopnost pohybovat se autonomně v neznámém stísněném prostředí a vytvořit jeho podrobnou mapu. To je role šestinohého robota záchranáře, jehož „mozek“ navrhl a otestoval diplomant Jan Bayer z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Získal za ní první místo v soutěži IT SPY, která každý rok vyhlašuje nejlepší IT diplomky z českých a slovenských univerzit.

JAN BAYER vitez IT SPY s testovacim robotem SM

Vítězný projekt Jana Bayera z pražské ČVUT své první místo získal takřka jednomyslně. Kromě prvního místa si zároveň odnesl také cenu společnosti Valeo, která je hlavním partnerem soutěže. Diplomka řeší zásadní problém, kterým je průzkum neznámého prostředí při záchranných misích během přírodních katastrof, při průmyslových neštěstích, důlních závalech nebo hledání osob v jeskynních systémech. Bayerem navržený program, který robota řídí, dokáže díky získaným informacím sám navrhnout cestu, aby dokázal vytyčené území co nejlépe zmapovat a určit průchodnost terénem. To může pomoci záchranářům v rozhodování, zda je oblast bezpečná pro vstup.

„Systém byl vyvíjen pro šestinohý kráčející robot, který byl nasazen v různých scénářích ve vnitřním i venkovním prostředí. Zároveň se podařilo navržené řešení nasadit v rámci americké elitní DARPA Subterranean Challenge na kolovém i pásovém robotu s různou senzorickou výbavou, který slouží k testování řešení laboratoří NASA GPL, MIT nebo CMU. Výsledky jsem pochopitelně zahrnul do diplomové práce,“ zmiňuje Jan Bayer. „Systém nyní budeme nasazovat například ve scénáři průzkumu městského podzemí v rámci simulované záchranné mise.“

„Práce nás zaujala především tím, že student prezentoval komplexní řešení, které dokázalo obstát v testu využívaném i vývojovými odděleními americké civilní obrany nebo armádou. Celospolečenský přínos a profesionalitu takového řešení uznali také kolegové z poroty,“ uvádí profesorka Mária Bieliková z FIIT STU v Bratislavě, letošní akademická garantka soutěže.

Na druhém místě se umístil Michal Hucko z bratislavské STU. Jeho algoritmus, který je možné využít při personalizování webových stránek a aplikací, může zásadním způsobem zlepšit ergonomii a user experience projektů. Z uživatelského chování je schopen v reálném čase vyhodnotit moment, kdy se uživatel na stránce nebo v aplikaci pravděpodobně ztratil, a dát podnět k vyvolání návazné akce – například nabídnout okno s nápovědou nebo propojit uživatele s online podporou. Vývojářům zároveň poskytne zpětnou vazbu a identifikuje kritická místa v navigaci.

„S ohledem na vyspělost české i slovenské e-commerce považuji řešený problém za velice zajímavý nápad, pro který zde existuje mezi vývojáři reálná poptávka. Může pomoci efektivně řešit problémy například při digitálním onboardingu u bank a dalších služeb. Autor práce má zároveň jasnou vizi, jak se svým projektem dále nakládat, a už nyní má řešení integrováno do funkčního produktu,“ uvádí Tomáš Krátký ze společnosti Profinit, která je odborným garantem a spoluorganizátorem soutěže za korporátní sféru.

Třetí místo putuje za Dušanem Drevickým z brněnského VUT. Jeho diplomová práce reaguje na rostoucí roli neuronových sítí a mechanismů strojového učení. Ty se často musí samy rozhodnout a přijmout závěry, se kterými dále pracují, přičemž někdy mohou svůj chybný výrok mylně označit za správný. Drevický proto vytvořil a otestoval algoritmus, který při zkoumání rentgenových snímků zubů dokáže sám určit, nakolik si je jistý se svými závěry. Výrazným způsobem tak zrychluje plánování zákroků a eliminuje případné riziko chyby, vyplývající z počítačové analýzy snímků.

„Většímu rozšíření modelů strojového učení v medicíně dnes stále brání nedostatek informací o tom, zda jsou závěry, které algoritmus přijme, správné. Omyly v medicíně jsou drahé a závažné, v mnohých případech však modely strojového učení začínají být nepostradatelné – bývají lepší a přesnější než lékaři. Těm zároveň šetří práci a dovolují více se soustředit na úkony, které vyžadují expertní rozhodnutí,“ vysvětluje Dušan Drevický.

Cenu veřejnosti si letos odnesl Matúš Mrázik z Fakulty řízení a informatiky Žilinské univerzity s programem, který při učení ze série podkladů sám dokáže vyřadit ty, které se zdají být chybné. Do svých učících mechanismů tak nezanese chyby vyplývající ze špatně předložených vzorů.

Akademici se shodují, že kvalita studentů IT fakult nijak nezaostává za světem. Jejich projekty si všímají nejdůležitějších světových trendů a většina z nich má šanci prorazit ve světové konkurenci.

„V letošním roce jsme posuzovali rekordní počet prací pracujících nebo využívajících metody umělé inteligence, tedy jednoho ze zásadních prvků budoucího technologického rozvoje. Potěšující je i rostoucí mezinárodní odezva na diplomové projekty studentů – například formou možnosti prezentovat je na zahraničních vědeckých konferencích,“ zakončuje Bieliková.

Soutěže IT SPY se v letošním roce konala již po desáté. Účastní se jí 1579 absolventů z akademického roku 2018/19 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz kromě akademického uznání získal také 1000 eur na další rozvoj projektu.

Více informací o jednotlivých projektech můžete nalézt zde.

 

Zdroj: IT SPY