facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati představuje nové řešení topné nebo chladící laboratorní plochy

11. 6. 2017
Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati představuje nové řešení topné nebo chladící laboratorní plochy

Nové technické řešení vyvinuté v Centru polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně spočívá v topné nebo také chladící laboratorní ploše s rovnoměrným rozváděním či odváděním tepla s využitím maloplošného zdroje, Peltierova článku. Navržené zařízení lze využít pro vývoj nových materiálů i optimalizaci stávajících výrobních procesů.

Zařízení podle popsaného technického řešení rozšiřuje unikátní možnosti využití tohoto výkonového elementu s rozměry v řádech desítek milimetrů na ohřívané či chlazené plochy s několikanásobně většími rozměry. To je mimořádně vhodné pro definované temperování studovaných či upravovaných materiálů zejména na bázi polymerů či biopolymerů. Zařízení umožňuje rychlé vytvoření definovaně rozložené teploty z maloplošného topného a chladícího prvku ve vrstvě materiálu. Díky této skutečnosti lze velmi jednoduše využívat relativně malé topné/chladící prvky s velmi rychlou odezvou pro temperování mnohonásobně větších materiálových celků, tak aby nedocházelo k nežádoucím teplotním fluktuacím. Navržené zařízení lze s výhodou použít jak pro vývoj nových materiálů, tak pro optimalizaci stávajících výrobních procesů v různých průmyslových odvětvích.

Podstata řešení (viz níže uvedený obr. a) spočívá v tom, že v rámu (1) jsou fixovány tepelně vodivé desky (3,4) s minimálním půdorysným rozměrem 100 mm, např. až 200 x 200 mm, zhotovené z kovu o tepelné vodivosti λ1 100 až 401 W•m−1•K−1, jako je měď, hliník nebo mosaz. Tyto vodivé desky jsou vzájemně odděleny blokační vrstvou (12) na bázi tepelně vodivého polymerního materiálu ze skupiny zahrnující vysoce plněné silikonové a polyuretanové pryže s tepelnou vodivostí λ2 0,5 až 5 W•m−1•K−1. Ke spodní tepelně vodivé desce je pak připojen maloplošný topný a/nebo chladící prvek – Peltierův článek (10) s půdorysnými rozměry nepřesahujícími 60 mm. Laboratorní plocha byla prakticky využita na zařízení vytvořeném ve spolupráci s firmou Contipro a.s. (viz níže uvedené obr. b,c).

Topná a/nebo chladící plocha s rovnoměrným rozvodem tepla či chladu ze zdroje byla vytvořena kolektivem původců Dr. Minařík A,, Dr. Smolka P., Ing. Minařík M. doc. Mráček A. a Ing. Wrzecionko E. a je chráněna zapsaným užitným vzorem ČR č. 30540. Její konkrétní laboratorní řešení pak detailněji popsáno, včetně velmi ilustrativního dále uvedeného vyobrazení, v článku:

MINAŘÍK,A., SMOLKA,P., MINAŘÍK,M., MRÁČEK,A,, RAJNOHOVÁ,E.,MINAŘÍKOVÁ,M., GŘUNDĚLOVÁ,L., FOGLAROVÁ,M., VELEBNÝ,V.: A special instrument for the defined modification of polymer properties in solutions and polymer layers,, Measurement 97 (2017), s. 218-225.

obr a

obr bc

 

Autor: Jan Görig, CTT UTB