facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

České organizace součástí dvou vznikajících inovačních společenství

11. 12. 2018
České organizace součástí dvou vznikajících inovačních společenství

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zřídil dvě nová inovační společenství v oblastech městské mobility (Urban Mobility) a výroby (Manufacturing). Každé společenství může získat z Evropské unie až 80 milionů eur ročně. Součástí obou společenství jsou i české organizace. Jedno z lokálních center pro městskou mobilitu má být v Praze.

Evropský inovační a technologický institut (The European Institute of Innovation & Technology – EIT) je nezávislý orgán Evropské unie, který má za úkol podporovat inovace a podnikání napříč Evropou. Již od roku 2008 pomáhá utvářet dynamická partnerství – společenství (Communities) – jejichž součástí jsou vysoké školy, výzkumné instituce a podniky. Tato společenství by měla být hnacím motorem pro vývoj inovativních produktů a služeb, pro vznik nových podniků nebo pro trénink a vzdělávání nové generace podnikatelů či zaměstnanců.

Praha bude centrem pro Německo, Maďarsko a Izrael

Nově vzniklé společenství v oblasti městské mobility – EIT Urban Mobility – se bude zaměřovat na řešení vedoucí ke zlepšení využívání městského prostoru při zajištění ekologičtějšího, inkluzivnějšího, bezpečnějšího a inteligentnějšího systému městské mobility. Vítěz výzvy EIT městská mobilita je společenství 48 partnerů z 15 zemí s názvem MOBiLus. To by mělo změnit obraz kolektivní a individuální dopravy na základě lokálních potřeb a požadavků na podporu komunit a stimulaci ekonomiky. Mezi organizacemi, které jsou součástí tohoto společenství, figurují hned čtyři zástupci z České republiky. Kromě Českého vysokého učení technického v Praze, Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR a Škody Auto je jedním z partnerských měst také Praha. Hlavním koordinátorem je město Barcelona.

Právě v Praze bude jedno z 5 lokálních center, kde budou spolupracovat aktéři z České republiky, Německa, Maďarska a Izraele. Společenství by se mělo snažit nejen v oblasti tvorby inovací, ale i ve vzdělávání. „Jedinečný přístup EIT zaměřený na vzdělávání, který má posílit inovace, nyní vytvoří ještě více příležitostí pro talentované podnikatele a studenty po celé EU;“ říká Tibor Navracsics, evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, který za EIT odpovídá. Směřování k tvorbě lepších a udržitelnějších komplexních systému městské dopravy je znatelné i ve vytyčených cílech. Do roku 2026 chce totiž společenství dosáhnout v oblasti městské mobility následujícího:

 • Podpořit 180 start-upů;
 • vzdělat 1450 absolventů;
 • vytvořit 125 nových produktů;
 • uvolnit silniční prostor v 90 % partnerských měst;
 • zvýšit sdílenou mobilitu ve všech partnerských městech;
 • a zajistit investice z EIT ve výši 38 milionů eur.

Inovace ve výrobě pod taktovkou řecké univerzity

Druhé společenství se zaměřuje na výrobní odvětví, které zaměstnává téměř 30 milionů lidí ve 2,1 milionech podniků. EIT Manufacturing chce tomuto odvětví pomoci k větší konkurenceschopnosti, udržitelnosti a produktivitě. Vítězem soutěže, která byla zahájena v lednu 2018, se stalo konsorcium 50 partnerů ze 17 zemí s názvem Made by Europe. Hlavním partnerem pro koordinaci se stala řecká University of Patras. Své dojmy a úmysly shrnul zástupce zmíněné univerzity George Chryssolouris takto: „Jsme nadšeni, že jsme vyhráli. Naším cílem je posílit celosvětovou konkurenceschopnost a atraktivitu evropského výrobního odvětví podporou radikálních inovací a podnikatelského talentu.“

Jedinou českou institucí, která se bude podílet na činnosti společenství zabývajícího se inovacemi ve výrobě, je České vysoké učení technické v Praze. Mezi významné partnery patří i Slovenská technická univerzita v Bratislavě nebo třeba společnosti Volvo a Whirpool Europe. Made by Europe chce do roku 2030 dosáhnout těchto cílů:

 • Vytvořit či podpořit 1000 start-upů;
 • vytvořit 360 nových „řešení“ (solutions);
 • vytrénovat či rekvalifikovat 50 000 lidí;
 • 30 % využívaného materiálu bude „oběžného“
 • 60 % výrobních podniků adaptuje udržitelné praktiky produkce;
 • a zajistit investice z EIT ve výši 325 milionů eur.

Inovační společenství mají přilákat investice

Aby EIT usnadnilo zřizování společenství EIT Manufacturing a EIT Urban Mobility, poskytne každému z vítězných partnerství počáteční grant ve výši 4 miliony eur, a zajistí tak, aby byla co nejdříve plně funkční. V rámci programu Horizont 2020 postupně roste stávající roční příspěvek, který EIT poskytuje svým inovačním společenstvím, aby po několika letech činnosti přesáhl výši 80 milionů eur – pokud dosáhnou předpokládaných výsledků. Mezitím se rovněž očekává, že inovační společenství EIT přilákají značné investice ze soukromých a veřejných zdrojů, čímž se znásobí investice provedené EIT a postupně budou nahrazeny v zájmu dosažení dlouhodobé finanční udržitelnosti.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Tisková zpráva EIT, EIT (1, 2), Science Business