facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

České startupy zažívají boom

12. 6. 2018
České startupy zažívají boom

České startupy se rozvíjejí a stávají se stále důležitější součástí inovativní ekonomiky. Chybí jim ale lidské zdroje a překáží jim byrokracie. Pozitivní trend vnímají i investoři, u startupů ale postrádají větší inovativnost a disciplínu. Vyplývá to ze studie Startup Report 2017/2018, kterou vypracovalo Keiretsu Forum CEE ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd.

  • dvě třetiny startupů vnímají jako hlavní problém nedostatek kvalitních pracovníků
  • 44 % startupů zakládají lidé ve věku 18 až 29 let
  • česká startupová scéna je poměrně mladá – většina jich je mladší tří let
  • rizikový kapitál vnímají startupy jako dobře dostupný (77 %), do banky by ale většinou nezamířily
  • druhou největší výzvou je úspěšná expanze na zahraniční trhy

Vidíme zde poměrně rychlý rozvoj startupového prostředí, větší zájem investorů, od těch andělských až po venture kapitálové fondy. České startupy už se naučily podnikat i v náročnějších oblastech než je jen vývoj aplikací a pozitivní příklady lákají další inovátory,“ říká COO Keiretsu Forum CEE, Petr Lemoch.

Studie je sondou do českého startupového prostředí jako celku – zúčastnili se jí jak zakladatelé a vedoucí pracovníci inovativních firem, tak investoři, zástupci korporací a mentoři. Některá data byla sbírána i mezi obecnou populací a živnostníky. „Určitě nás některé nálezy překvapily. Například akcelerátory či inkubátory využila jen 1/3 dotázaných projektů. Přitom investoři a odborníci mezi hlavní nedostatky českých startupů řadili nedostatečnou analýzu konkurence či chybně vypracovaný byznys plán. Z naší zkušenosti ještě doplním, že startupy u nás obecně špatně komunikují s investory a nedodržují termíny. To vše jsou věci, se kterými by jim měl takový program pomoci a zvýšit šanci na jejich další rozvoj,“ dodává ke studii Lemoch.

Startupy se v ČR hodně věnují vývoji produktů, ale třeba marketingový výzkum si objedná jen 11 % dotázaných. Interně ho pak zpracuje dalších necelých 40 %. I zde mohou vznikat zárodky pozdějších úskalí, kdy je sice hotový produkt, ale není jasné, komu a jak se bude prodávat,“ komentuje studii marketingový expert agentury Perfect Crowd Martin Boček. „Na druhou stranu je skvělé, že tu máme příběhy úspěšných projektů – pomáhá to k inspiraci dalších odvážných, a hlavně se často úspěšní startupisté sami stávají novými mentory a investory,“ zmiňuje pozitiva české scény Boček.

Startup Report se skládá ze tří částí – kvalitativní výzkum sestával z několika desítek rozhovorů se startupisty, ale také investory různých úrovní (andělští investoři, venture kapitálové fondy), mentory, zástupci akcelerátorů a inkubačních programů. Kvantitativní část obsahuje podrobný dotazník, který vyplnilo 105 startupistů. Závěrečná část se věnuje pohledu živnostníků a obecné veřejnosti na problematiku inovativních společností. Studie dále ukazuje, že 65 % startupů přináší novou službu, firmy zakládají většinou dva společníci a stále jen 1 z 10 dotazovaných zakladatelů a vedoucích pracovníků byla žena. Startupisté sami sebe vidí jako inovátory, fungující ve svobodnějším, ale zároveň náročnějším prostředí, než jsou standardní malé a střední podniky či korporace. Česko berou jako ideální základnu pro otestování produktu a následnou expanzi, přičemž jich ale většina chce zachovat alespoň částečnou přítomnost v ČR.

Hned za lidskými zdroji a expanzí do zahraničí je největším problémem oblast práva a účetnictví či poradenství v marketingu, PR a získávání finančních zdrojů. Pomoc státu je žádaná, ale ne vždy je vnímána jako dobře cílená.

Kompletní verzi Startup Reportu 2017/2018 a výtah nejdůležitějších zjištění ve formě "executive summary" je možné stáhnout zde.

 

Zdroj: Czechstartups.org